Celkem 18 ze 27 modelů obdrželo známku 2 nebo 3. Žádný výrobek nebyl výborný, nedosáhl na „jedničku“. Vybrané vzorky experti testovali z hlediska bezpečnosti, snadnosti obsluhy, ergonomie, obsahu škodlivin, snadnosti čištění potahů a celkového zpracování produktu. Velký důraz byl pochopitelně kladen na bezpečnost – tu reprezentuje čelní náraz v 64 km/h a boční náraz v 50 km/h.

Šest výrobků mělo dokonce vysoký obsah škodlivých látek – složek PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky), insekticidů nebo stabilizátorů. Šlo o následující sedačky: Simple Parenting Doona, Simple Parenting Doona & Isofi x Base, Baby Relax Baladin, Apramo Ostara, Apramo Hestia, Casualplay Sono Fix. „Tyto produkty důrazně nedoporučujeme nakupovat, mohou poškodit zdraví dítěte," uvedl Petr Vomáčka z ÚAMK.

Nejlepšího hodnocení z hlediska bezpečnosti získala sedačka Cloud Q od českého výrobce Cybex. Ale ani ta nezískala více než 82 procent. Kompletní výsledky včetně podrobného hodnocení testu bezpečnosti a množství škodlivých látek najdete v tabulce na webu českého Automotoklubu zde.