Statistika nehodovosti za rok 2014 hovoří jasně. Řidiči do pěti let praxe zavinili 15 399 nehod, hluboko za nimi jsou s 9377 karamboly řidiči, kteří řídí šest až deset let. Naopak nejméně bourali řidiči mezi 31 až 35 lety praxe, kteří zavinili 1856 kolizí. Také v následcích nehod vedou řidiči s krátkou praxí, v roce 2014 usmrtili 161 lidí a 721 těžce zranili.

„Obecně lze říci, že mladí řidiči (s praxí do pěti let) zaviní zhruba 1/5 dopravních nehod. Na dopravních nehodách s tragickými následky se podílejí dokonce 25 procenty. Z těchto statistik vyplývá, že je nutné se na tuto skupinu řidičů zaměřit a to zejména v oblasti prevence,“ sdělil Novinkám ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách dle praxe v řízení za rok 2014

Počet usmrcených osob při dopravních nehodách dle praxe v řízení za rok 2014

FOTO: David Ryneš, Novinky

Faktorů, které přispívají ke zvýšenému počtu nehod začátečníků, je podle ředitele dopravní služby více. „Zejména jde o nezkušenost a nevyježděnost. Svou roli může sehrát i jistá osobnostní nevyzrálost, absence dopravní výchovy a s tím spojená neznalost možných následků rizikového jednání, neuvědomování si vlastní bezpečnosti a odpovědnosti za řízení motorového vozidla,“ vysvětlil Lerch s tím, že roli hraje i lepší dostupnost výkonnějších aut.

Pouze osm bodů

Zákon, který bude počítat s řidičským průkazem (ŘP) na zkoušku, je zatím v legislativním procesu. Pokud vláda odsouhlasí věcný záměr zákona, začne se připravovat klasickým způsobem, což znamená jeho předložení obecním úřadům, autoškolám i zkušebním komisařům. Podle ministerstva by mohl platit za dva až tři roky.

Ministerstvo si od zákona slibuje, že prvořidiči budou pod drobnohledem. „Pokud řidič nasbírá během 12 měsíců osm bodů podle bodového systému, přijde na rok o ŘP. Následně po roce bude moci žádat o vrácení. Nasbírá-li znova osm bodů, opět přijde o ŘP na dobu jednoho roku. Zkušební doba by tedy trvala po dobu dvou let,“ řekl Novinkám mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.

Počet dopravních nehod dle praxe v řízení za rok 2014

Počet dopravních nehod dle praxe v řízení za rok 2014

FOTO: David Ryneš, Novinky

Taková praxe již funguje na Slovensku, v severských zemích nebo Francii a Nizozemsku. Jinde jsou šoféři omezováni sníženou rychlostí na dálnicích nebo tvrdšími postihy při přestupcích.

Psychologická vyšetření

Lerch zmínil i další možnosti právní úpravy, jako například snížení hranice dosažených trestných bodů k pozbytí řidičského oprávnění, povinné absolvování kurzů bezpečné jízdy nebo psychologická vyšetření.

Podle vedoucího BESIPU Martina Faráře by jedním z řešení snížení počtu nehod začátečníků mohl být dozor zkušené osoby s dlouhou praxí. „Tento člověk by dohlížel nad začínajícím řidičem a pomáhal usměrňovat jeho chování v určitých situacích. Může se například jednat o rodinného příslušníka, kterému by prvořidič věřil,“ vysvětlil Farář s tím, že v některých zemích již tato praxe funguje.

Dopravní nehody mužů a žen dle praxe v řízení

Dopravní nehody mužů a žen dle praxe v řízení v roce 2014.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Připomněl rovněž, že je důležité se věnovat odhalování agresivního chování již u žadatelů o řidičské oprávnění.

Na otázku, zda by pomohlo pro zmírnění následků nehod také omezení řidičského oprávnění pouze na auta se slabšími motory, Farář odvětil: „V případě motocyklů se k zmíněnému kroku již přistoupilo a je to určitě krok správným směrem. U ostatních vozidel to může být v budoucnu také řešením. Předcházet by tomu ale měla nejprve široká odborná debata.“