Koneckonců pasáž o reklamacích byla v našem článku příliš stručná a – jak upozornil čtenář Novinek Petr Jánský – obsahovala nepřesné specifikování neuznání záruky. Ta totiž nezaniká automaticky, vždy musí být prokázána příčinná souvislost mezi reklamovanou poruchou a neschválenou úpravou – zvýšení výkonu motoru, vypnutí systému start/stop, deaktivace zvukového signálu nezapnutých bezpečnostních pásů, montáž doplňků, tuning a podobně.

Automobilky zkoumají, zda úprava souvisí s předmětem reklamace 

V těchto případech se uznání záruky na nová vozidla řeší individuálním šetřením, kde se prověřuje, zda vada nesouvisí s výrobcem neschválenou úpravou na vozidle. Například Škoda Auto záruku na nová vozidla nadále poskytne při vadách, které nevznikly v příčinné souvislosti s danou výrobcem neschválenou úpravou. A stejně postupují i další výrobci.

Jinými slovy, pokud si necháte softwarově zvýšit výkon motoru a půjdete třeba za měsíc reklamovat špatné dovírání víka kufru, výrobce záruku musí uznat a nemůže zákazníka odmítnout. Pokud by ale došlo ke zničení motoru, automobilka záruku na tuto opravu neposkytne, protože reklamovaná část automobilu mohla být zničena neschválenou úpravou.

Při úpravách pozor na homologaci

A jak se řeší situace, kdy si uživatel nechá přepsat data v paměti EEPROM, například vypnutí zvukové signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů, trvalá deaktivace systému start/stop a podobně? „Opět se řeší individuální analýzou, zda vada souvisí s výrobcem neschváleným zásahem do vozidla,” uvedlo na dotaz Novinek právní oddělení automobilky Škoda.

„Při zásazích do vozidla s příslušnou homologací, které mohou mít bezpečnostní relevanci, je však otázka, zda jsou pak taková upravená vozidla nadále technicky způsobilá k dalšímu provozu na silnicích, a toto by měla v individuálním případě potvrdit příslušná státem úředně schválená autorita,” zní oficiální stanovisko automobilky.