Rozsahem nepříliš velká kniha (160 stran) začíná krátkým shrnutím parních motorů, hlavní část je věnována spalovacím motorům a až na závěr se objevuje velmi stručný přehled hybridních jednotek. Kniha zkušeného autora Branko Remka, pedagoga ze strojní fakulty ČVUT, je sázena netradičně ve dvou sloupcích, připomíná tak více učebnici.

Nákresů, které vhodně doplňují text přístupný i méně technicky zdatným čtenářům, jsou v knize desítky. Dvousloupcová sazba a malé obrázky ale knihu doslova nabitou informacemi dělají méně přehlednou. Některé detaily (například motorů) si tak kvůli jejich malé velikosti prohlédnete jenom povrchně, u většiny obrázků (zejména fotky popisovaných automobilů, ale také významných osobností automobilové historie) ale menší velikost nevadí.

Branko Remek: Automobil a spalovací motor

Branko Remek: Automobil a spalovací motor

FOTO: Repro z knihy - maž, Novinky

Kniha Automobil a spalovací motor je unikátní v tom, kolik informací dovede na malé ploše čtenáři „naservírovat“ a usadit je do historických a ekonomických souvislostí. Kniha se snaží obsáhnout historii motorů skutečně důkladně a celosvětově.

Publikaci, kterou Grada prodává za 299 korun, doplňuje podrobný jmenný a věcný rejstřík. Škoda jen, že některé okamžiky automobilové historie (samostatná historie evropských automobilek) nebyly v této knize popsány ještě obšírněji. Jako celek jde o výjimečně dobře a čtivě napsanou historii spalovacích motorů.