Koncerny Volkswagen, Chrysler, GM, Ford, Daimler a BMW se dohodly na jednotném rozhraní dobíjení stejnosměrným proudem. Jediné rozhraní tak bude mít na starost všechny typy dobíjení elektromobilů, tj. jednofázové dobíjení střídavým proudem, rychlé dobíjení třífázovým střídavým proudem, stejnosměrné dobíjení v domácnostech nebo rychlé stejnosměrné dobíjení na dobíjecích stanicích. Pro majitele elektromobilů, kterých jsou v Česku zatím desítky, to zjednoduší dobíjení ve veřejných stanicích či mimo svou domovskou základnu.

První vozidla s jednotným rozhraním se začnou prodávat v roce 2013, první dobíjecí stanice se začnou budovat ještě letos. Dobíjecí „zásuvka“ je zpětně kompatibilní s americkým i evropským konektorem. Od roku 2017 bude v Evropě jednotné dobíjecí rozhraní pro všechny nové typy vozidel.