Jak systém detekce únavy funguje? V případě koncernu VW jde o funkci naprogramovanou do řídící jednotky, která sleduje úhel natočení volantu, příčné zrychlení nebo četnost sešlapávání pedálů. Sofistikovanější systémy v případě Volva či Fordu využívají kameru umístěnou ve zpětném zrcátku, která sleduje vzdálenost vozidla od vodorovného značení.

Když dojde k odchylce od způsobu řízení registrovaného na začátku jízdy, systém po dobu pěti vteřin akusticky a vizuálně upozorní, že by si šofér měl dát pauzu. Jestliže řidič během následujících 15 minut nezastaví, upozornění se opakuje. Detekční funkci lze v případě potřeby deaktivovat. Obvykle systém funguje pouze v rychlostech nad 60 km/h a vypínat by se měl i na zatáčkovitých silnicích.

Po čtyřech hodinách pauza

Systém se rovněž automaticky aktivuje po čtyřech hodinách nepřetržité jízdy, řidiče stejným způsobem vyzve k přestávce.

Problém je v tom, že systém je spíše na obtíž a únavu detekuje špatně – například když sjedete z dálnice a pojedete ostřeji na okresní silnici. Autorovi článku jednou systém doporučil zastávku po dvaceti minutách ranní jízdy (po vydatném spánku a následné snídani). Problém je v tom, že systém buď detekuje únavu špatně, nebo naopak vůbec – extrémně nebezpečný mikrospánek nemá šanci detekovat.

Navíc, každý svéprávný řidič nejlépe ví, kdy se mu začnou klížit oči nebo poleví jeho soustředěnost a je pro něj i posádku nejlepší co nejdříve zastavit a odpočinout si. Upozornění po čtyřech hodinách jízdy bez přerušení je sice chvályhodné, ale opět platí, že to měl řidič nejlépe vědět sám.

Kdy nejčastěji hrozí mikrospánek?
Na dlouhých monotónních cestách (dálnice)
U nevyspalého řidiče (návraty z nočních směn)
Mezi druhou a šestou hodinou ranní
Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou (zejména po těžkém jídle)
Při užívání léků způsobujících otupělost