Vozidla se spalovacími motory zůstanou podle strategie i v budoucnu nejrozšířenějšími auty, i když u vozů na elektřinu se čeká rychlý rozvoj. Dokument předpokládá, že množství aut na světě vzroste z 800 miliónů na 1,6 miliardy v roce 2020.

V roce 2050 by to mělo být už 2,5 miliardy. Tento nárůst ale bude patrně provázet rostoucí nedostatek energetických zdrojů či zvyšující se náklady za ně.

Různé aktivity na podporu rozvoje "zelených" vozidel už se uskutečňují na regionálních i národních úrovních v řadě zemí. Evropská komise chce nyní podpořit další výzkum a vývoj ekologicky šetrnějších technologií či vypracovat pravidla nebo spíš doporučení pro pobídky spotřebitelů k jejich nákupu.

Chce také zajistit, aby bylo možné elektrická vozidla dobíjet kdekoli v Evropské unii, chce podpořit instalace veřejně přístupných stanic pro dobíjení těchto typů vozů či zrevidovat normy týkající se pravidel a podpory vývoje recyklovatelných baterií.