Posouzení, zda něco voní, nebo páchne, je subjektivní. "Různí lidé mají odlišné vnímání vůní. Je to způsobeno rozdíly mezi generacemi a kulturami a také různými asociacemi, které jsou odvislé od individuálních zkušeností jednotlivců. Je to jedna z věcí, které činí mou práci velmi zajímavou," uvedl testovací inženýr Volva Patrik Libander.

Interiér moderního vozu je tvořen řadou různých materiálů, jako jsou například plasty. Ty pak obsahují chemické látky. Přestože většina těchto látek zůstává uvnitř materiálu, malá množství se mohou odpařovat a vytvářet vůni typickou pro nový vůz.

Stupnice od jedničky do šestky 

Komise vyhodnocuje vůně součástí vnitřního obložení vozu pomocí stupnice od 1 do 6, přičemž 1 značí "neznatelná" a 6 "nesnesitelná". Aby mohla být vůně schválena, nesmí hodnocení testů přesáhnout stupeň 3, který značí "Citelný, ale ještě nikoli nepříjemný".

Návrháři interiéru zároveň využívají simulátor slunečního svitu ve Švédském technickém výzkumném institutu, který se nachází ve městě Boras. Zde je možno vůz vybavený vnitřním obložením z nového materiálu otestovat. Vůz se umístí do simulátoru do doby, než vnitřní teplota dosáhne přibližně 65 stupňů Celsia. Pomocí měřících zařízení se pak zjistí množství těkavých organických sloučenin a aldehydů v interiéru. Nakonec členové komise usednou do vozu a vyhodnotí vůni interiéru pomocí dané stupnice.