Dalších 20,2 % si pak myslí, že jsou povinné v některých oblastech a jen 50,6 % odpovědělo správně, tedy že zákon tuto problematiku neupravuje.

Ovšem 530 respondentů (54,2 % mužů a 45,8 % žen ze všech oblastí ČR) dostalo otázek mnohem více. Ta základní zněla, zdali daný řidič používá zimní pneumatiky, či nikoliv.

Průzkum ukázal, že se zimními pneumatikami jezdí 70,9 % řidičů, přičemž podle očekávání nejvíce řidičů mění letní pneumatiky za zimní v horských oblastech (80,4 %), oproti metropoli a větším městům, kde zimní pneumatiky využívá 68,1 %. Zajímavé je, že není příliš podstatné, zda se jedná o ženu, či o muže, neboť přibližně stejné procento žen (71,6 %) jako mužů (70,4 %) používá zimní pneumatiky.

Podíl používání zimních pneumatik podle místa bydliště
Bydliště Ano, používá % Ne nepoužívá %
Metropole a větší města 181 68,1 85 31,9
Menší města a obce 109 69,4 48 30,6
Horské oblasti 86 80,4 21 19,6

Velký vliv však má věk řidičů - zatímco ve věkové skupině 18−30 let jezdí se zimními pneumatikami jen 53,7 % respondentů, mezi řidiči nad 56 let už je to 83,3 %.

Jak je to v Evropě?
V některých státech Evropy je zavedená povinnost používat zimní pneumatiky, většinou v období od 15. listopadu do 15. dubna. K nim se řadí například, Finsko, Švédsko, Estonsko, Lotyško, Litva či Slovinsko. V Rakousku je povinnost mít zimní pneumatiky jen v některých oblastech. Velmi dobře vyřešili situaci v Německu. Zde zákon nepřikazuje přímo zimní pneumatiky, ale říká, že řidič je povinen v případě zhoršených klimatických podmínek přizpůsobit technický stav vozidla. Není zde tedy daný pevný termín, způsobit však havárii na sněhu v letních pneumatikách se nevyplácí.

Důvody, proč řidiči nepoužívají zimní pneumatiky, jsou následující - 39 % jich říká, že v zimě nejezdí, 28,5 % se obhajuje tím, že jezdí jen ve městě, 16,9 % tvrdí, že zimní pneumatiky jsou příliš drahé (ve skutečnosti zimní pneumatiky stojí o 5 - 15 % více), 10,4 % má jiný důvod a 5,2 % se domnívá, že jezdí opatrně.

O technice pneumatik víme málo

V oblasti vědomostí o zimních pneumatikách projevují čeští řidiči většinou neznalost. Správnou odpověď, kdy by se měly zimní pneumatiky používat (pokud teploty pravidelně klesají pod 7° C), uvedlo jen 19,2 % řidičů. Přitom podle 38,9 % respondentů by se zimní pneumatiky měly používat po celé období od listopadu do dubna, 18,3 % dotazovaných by je zvolilo pouze při jízdě do horských oblastí, 13,2 % při teplotách pravidelně klesajících pod 0 °C a 10,4 % jen v případě, že je na vozovce sníh nebo led.

Stejně tak na otázku, čím se liší zimní pneumatiky od letních, správně odpovědělo jen 22,3 % řidičů (má vysoký počet záběrových lamel). U této otázky byla zaznamenána špatná odpověď s největším výskytem, protože téměř 62 % respondentů odpovědělo, že zimní pneumatika je z tvrdší směsi než pneumatika letní.

Opak je přitom pravdou - zimní pneumatika je z měkčí směsi než letní, a to z toho důvodu, aby poskytovala vyšší přilnavost i za velmi nízkých teplot, kdy laicky řečeno dohází k tuhnutí letní běhounové směsi.