Povinnost platí zejména pro vlastníky, jejichž vozidla byla poprvé evidována u dopravních inspektorátů policie před 1. červencem 2001.

Agendu evidence vozidel vyřizují obecní či městské úřady, pod které držitel vozidla spadá podle místa trvalého bydliště u fyzických osob, či sídla u právnických osob. Ministerstvo přitom nabádá řidiče, aby se k registraci dostavili včas. Odložení povinnosti na poslední chvíli se nemusí vyplatit, protože na jaře příštího roku mohou být úřady zahlceny.

Občan musí při zaevidování doložit, kdo je vlastníkem případně provozovatelem vozu. Musí také prokázat, že údaje uvedené v technickém průkazu se shodují se skutečností. Dokladem o tom může být protokol o technické prohlídce, nebo protokol o samostatně provedené evidenční kontrole vystavený libovolnou stanicí technické kontroly.

Každý žadatel bude k registraci potřebovat technický průkaz vozidla, osvědčení o technickém průkazu, doklad o sjednaném pojištění a protokol o technické či evidenční prohlídce. Zapomenout nesmí také na zadní tabulku státní poznávací značky, kam mu bude vylepena nálepka, připomíná MD.

Úředníci registračního místa zapíšou na základě předložených dokladů vozidlo do registru a učiní zápis o vlastníku či provozovateli do technického průkazu.

Zapsání do registru a vylepení nálepky provedou úřady zdarma, za případnou samostatnou evidenční prohlídku ve stanici technické kontroly však budou muset motoristé platit. Cena by se podle odhadu MD měla pohybovat v rozmezí 100 až 200 korun.