Nový motor Audi 2.8 FSI vhodně zapadá do řady zážehových agregátů s objemy 2,4 a 3,2 l a je odvozen od typu 3.2 FSI, s nímž má shodné vrtání 84,5 mm. Jeho zdvih je však snížen na téměř čtvercovou hodnotu 82,4 mm (místo 92,8 mm), takže dosahuje pracovního objemu jen 2773 ccm. Stejně jako motor 3.2 FSI má blok válců z hypereutektické slitiny hliníku s vysokou odolností povrchu, takže nepotřebuje samostatné vložky válců. Blok válců je díky tomu velmi kompaktní a lehký - má hmotnost jen 33 kg a délku 360 mm.

K dosažení vynikajících výkonových parametrů 154 kW a točivého momentu 280 N.m v širokém rozmezí otáček od 3000 až do 5000 ot./min přispěla i nová koncepce proměnného zdvihu ventilů Audi valvelift.

Ventily s různým zdvihem

Systém Audi valvelift zabezpečuje proměnnou výšku zdvihu sacích ventilů ve dvou stupních (vyšší pro plné a nižší pro částečné zatížení), přičemž na rozdíl od konvenčních řešení nepoužívá žádné vložené mezičleny mezi zdvihátky ventilů a vačkovým hřídelem - vše se děje přímo na vačkovém hřídeli, takže systém je velmi jednoduchý, rychlý a efektivní.

Vlastní vačky jsou řešeny jako samostatné díly, jejichž profil je na každé z čelních ploch odlišný podle požadovaného zdvihu. Na hřídeli jsou upevněny prostřednictvím vnitřního ozubení, takže jsou osově posuvné mezi dvěma krajními polohami, odpovídajícími zdvihu sacího ventilu při částečném a plném zatížení. Jejich přesun zajišťují dva výsuvné kolíky umístěné v hlavě válce nad vačkovým hřídelem, zasahující do spirálových drážek ve hřídeli.

Pro plné zatížení je zdvih vačky větší (11 mm), pro částečné nižší a dokonce u každého ze dvou sacích ventilů téhož válce různý (5,7 a 2 mm). Díky tomu (a vhodnému tvarování sacích kanálů a spalovacího prostoru) dochází k intenzivnímu víření a promíchávání plnicího vzduchu, aniž by byly použity obvyklé klapky montované do sacího potrubí.