Hlavní obsah
U některých lidí k fibrilacím síní dochází skrytě. Foto: Profimedia.cz

Neléčená srdeční arytmie může mít fatální následky

Může se vyskytnout v jakémkoliv věku, a ačkoliv člověka bezprostředně neohrožuje na životě, může mu výrazně zhoršit jeho kvalitu. Řeč je o fibrilaci síní, jedné z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Postihuje kolem dvou procent populace. Její největší riziko spočívá v neléčení. Je-li totiž dlouhodobě neléčena, může vést k srdečnímu selhání či mozkové mrtvici.

U některých lidí k fibrilacím síní dochází skrytě. Foto: Profimedia.cz
Neléčená srdeční arytmie může mít fatální následky

Srdeční síně zajišťují správné plnění obou srdečních komor, které jsou hlavními čerpadly krve do tělního oběhu. Při fibrilaci se srdeční síně stahují velmi rychle a chaoticky, čímž dochází ke špatné souhře s komorami. To může způsobit zhoršení toku krve tělem, které mnozí pociťují např. jako bušení srdce (nepříjemný nepravidelný chod srdce nebo chvění v hrudníku), slabost, zhoršení výkonnosti či dušnost, někdy se mohou objevit i bolesti na hrudi.

Obvykle tento stav trvá jen několik minut, ale může přetrvávat i několik hodin až dnů. Dokonce se časem může stát i trvalým rytmem srdce.

U některých lidí ale k fibrilacím síní dochází skrytě - bez projevů. Lékaři je pak odhalují až v důsledku jiných zdravotních problémů.

Důležité je problémy neodkládat

Pokud už člověk pocítí některý z příznaků anebo si nahmatá nepravidelný tep či mu ho odhalí domácí měřič krevního tlaku, měl by navštívit lékaře. "Hlavním prostředkem pro stanovení správné diagnózy je EKG záznam. U záchvatovité formy fibrilace síní je pak obvykle zapotřebí dlouhodobější ambulantní monitorování EKG,” vysvětluje MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D z Antiarytmického oddělení Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN v Motole.

Léčba fibrilací

Lékaři se předně musí zaměřit na vyvolávající příčiny arytmií, následně omezit opakování fibrilací a zajistit, aby srdce při arytmii nebilo příliš rychle, na závěr se pak soustředit na zamezení vzniku komplikací, předně mozkové mrtvice.

Léčebné prostředky volí lékař individuálně podle aktuálního stavu nemocného, přidružených onemocnění a formy arytmie. Musí i zvážit rizika krevních sraženin a zvolit vhodnou léčbu snižující srážlivosti krve.

"Léků na 'ředění krve' existuje celá řada, ale jen některé jsou dostatečně účinné v prevenci mozkové mrtvice související s fibrilací síní. Donedávna byly k dispozici jen léky, které ovlivňují tvorbu některých faktorů srážlivosti. Léky jako warfarin jsou používány již přes 50 let a byly a jsou stále velmi účinné, ale léčba je složitá, jelikož u každého funguje jinak, navíc je značně ovlivňována např. typem stravy nebo dalšími současně užívanými léky. Účinek léků je pak nezbytné sledovat pomocí opakovaných odběrů krve a jejich dávku je nutné často upravovat," vysvětluje MUDr. Lucie Riedlbauchová.

"V posledních letech se však objevily i nové léky ze skupiny tzv. nových antikoagulancií, které mají stabilnější účinek a nevyžadují pravidelné kontroly srážlivosti krve, což  umožňuje podávat tuto léčbu většímu počtu pacientů," dodává lékařka.

Účinná prevence

Za rizikové faktory fibrilace síní jsou považovány věk, vysoký krevní tlak, různá srdeční onemocnění (např. stavy po infarktu srdce, chlopenní vady) a přidružená onemocnění, jako je např. cukrovka, porucha funkce štítné žlázy. Spouštěčem arytmie může být ale i alkohol.

Ze všeho nejdůležitější je tedy dodržovat zásady zdravého životního stylu - úprava jídelníčku, pravidelný pohyb, kontrola hmotnosti, cholesterolu a krevního tlaku.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Související články

Výběr článků