Cévní mozková příhoda se ve velké většině případů objevuje skutečně náhle, jako blesk z čistého nebe. Je proto velmi důležité, aby pacient sám nebo jeho okolí věnovalo zvýšenou pozornost příznakům cévní mozkové příhody a vždy co nejrychleji přivolali první pomoc či odvezli nemocného do nemocnice.

Klíčem k záchraně života je včasná odborná léčba, proto může být fatální chybou uložit nemocného doma do postele a čekat, až příznaky odezní. Stejně tak návštěva praktického lékaře může zahájení léčby o několik hodin oddálit. Účinná pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách a nemocný musí být dopraven do nemocnice co nejrychleji, v ideálním případě do 30 minut.

Nejúčinnější pomoc je tzv. trombolýza

Nejúčinnější pomoc tzv. trombolýza může být poskytnuta pouze v prvních třech hodinách. Pacienti nebo jejich blízcí by proto měli přesně vědět, kdy k cévní příhodě došlo. Díky aplikaci preparátu na rozpuštění krevní sraženiny, který je hrazen z prostředků zdravotního pojištění, mají pacienti s mozkovou příhodou až o 30% vyšší naději, že nebudou mít vůbec žádné nebo jenom minimální postižení. Před nasazením preparátu je ale nutné nemocného vyšetřit na centrálním tomografu. Pokud mrtvici způsobilo prasknutí tepny a vylití krve do mozkové tkáně, lék na ředění krve by postiženému ublížil. Trombolýza je účinná u mozkového infarktu, při kterém dochází k ucpání tepny, která přivádí do mozku krev. V důsledku toho přestává být postižená tkáň zásobena kyslíkem, velmi rychle přestává fungovat a během několika minut odumírá. Při závěru mozkové tepny každou minutu umírají až dva milióny mozkových buněk.

Nejčastější příčinou cévní mozkové příhody je civilizační onemocnění ateroskleróza. Vzniká jako následek kouření, nadváhy, vysokého krevního tlaku, cukrovky, vysoké hladiny cholesterolu v krvi atd.

Fast test aneb jak rychle poznat cévní mozkovou příhodu
Tvář - požádejte nemocného, aby se usmál a ukázal zuby. U člověka s mozkovým infarktem může dojít k poklesu ústního koutku. Ústní koutky nejsou u postiženého symetrické.
Ruce - Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. U člověka s mozkovým infarktem ochrnutá končetina obvykle rychle klesá.
Řeč - Požádejte nemocného, aby řekl jednoduchou větu, například " Starého psa novým kouskům nenaučíš." Nebude toho pravděpodobně schopen, nebo bude slova komolit.