Cigaretový kouř obsahuje podle Langrové minimálně 60 rakovinotvorných látek. Vzhledem k nižší teplotě hoření obsahuje dým z volně ležící cigarety některé škodliviny dokonce ve větším množství než kouř, který kuřáci vdechují. "Studie prokázaly, že i jen krátkodobé vystavení pasivnímu kouření má velký vliv na ischemickou chorobu srdeční," pokračovala ve výčtu Langrová. Matkám, které byly v těhotenství vystavovány cigaretovému dýmu, se rodí děti lehčí v průměru o 150 gramů, konstatovala.

Takzvaný protikuřácký zákon, který vstoupil v platnost začátkem roku, přitom jasně stanoví, kde se kouřit nesmí, uvedla právnička Petra Dušková, která s koalicí spolupracuje. Podle něj by se mělo kouřit pouze v těch restauracích, které mají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a zároveň dostatečné větrání. Provozovny však tento zákaz nedodržují a odpovědné úřady je nekontrolují, namítala Langrová. Připustila však i to, že nekuřáci respektování normy důsledně nevyžadují.

Hygienici zpravidla neukládají restauracím pokuty za porušování takzvaného protikuřáckého zákona samostatně, jsou součástí celkové sankce. Za první čtvrtletí tohoto roku takových případů zjistili 650 a uložili 211 pokut v celkové výši 335 300 korun. Netýkaly se však pouze porušování zákazu kouření, ale zároveň i jiných prohřešků.

Jak na ty, co porušují zákaz kouření

Ti, kterým cigaretový kouř vadí, by se podle Langrové měli v prvé řadě domluvit s tím, kdo zákon porušuje. Pokud dotyčný domluvy nedbá, nezbývá nic jiného než kontaktovat vedoucího provozovny. Když i toto selže, měla by zajistit nápravu obecní či státní policie, pokračovala Langrová v doporučeních. Se stížností na restaurace se lidé mohou obrátit na krajské hygienické stanice, v případě kulturních zařízení na obce.

Vzor stížnosti naleznou na internetových stránkách www.dokurte.cz . Vyplní pouze osobní údaje, adresu provozovny a den, kdy k porušení došlo. Text stížnosti se automaticky vytvoří. Stěžovatel si stránku vytiskne a pošle příslušné instituci.