Podle vědecké práce lidé bez této mutace mohou pít kávy, kolik chtějí, aniž se u nich zvyší riziko infarktu. Nicméně zatím není k dispozici komerčně použitelný test zjišťující tuto mutaci, která se v městských oblastech vyskytuje u 54 procent lidí.

Kofein se rozkládá především v játrech enzymem CYP1A2, uvedl vedoucí studie Ahmed El-Sohemy. Podle něj mutace v genu souvisejícím s tímto enzymem mění kofeinový metabolismus. Jeho tým porovnával v letech 1994 až 2004 v Kostarice geny 2014 pacientů po prvním infarktu a 2014 lidí bez srdeční choroby.

"Výsledky ukázaly, že jen nositelům mutace, jež zpomaluje rozklad kofeinu, hrozilo vyšší riziko infarktu související s pitím kávy. Dřívější studie nebraly v úvahu genetické rozdíly mezi lidmi", vysvětloval výsledky výzkumu El-Sohemy.

U lidí s pomalým metabolismem kofeinu, kteří pili dva až tři šálky kávy denně, bylo riziko infarktu vyšší o 32 procent než u lidí s touto mutací, kteří pili méně než šálek denně. U spotřeby více než čtyř šálků kávy za den bylo riziko větší o 64 procent. Jeden šálek kávy neměl na riziko infarktu vliv.

U sledovaných s rychlým rozkladem kofeinu se riziko v závislosti na spotřebě kávy lišilo o necelé jedno procento.

Podle profesora medicíny na Vanderbiltově univerzitě Davida Robertsona jsou výsledky studie "zajímavé a hodnověrné", ale je třeba je potvrdit dalším výzkumem. Podle něj by se milovníci kávy neměli přehnaně obávat. "Měli bychom si uvědomit, že káva je studována víc než kterákoli jiná droga," řekl.