Ženy v Česku způsobí čtyřikrát méně těžkých nehod než muži. Na těch smrtelných se podílejí pouze 11 procenty. V zahraničí není vzácností, že jim některé pojišťovny nabízejí nižší pojistné. Jakkoli to může vypadat paradoxně, dámy řídí bezpečněji - a tedy lépe - než pánové. Bez ohledu na bezpočet vtipů, které se vyprávějí o schopnostech slabého pohlaví za volantem.

Nebezpeční samci

Dopravní psycholog Karel Havlík uvádí ve své knize Psychologie pro řidiče, že muži bývají zručnější, ale často také agresivnější řidiči. Navíc se rádi předvádějí. Páni tvorstva rádi ironizují ženy za to, že za volantem často zmatkují a vnášejí do řízení nesmyslně emotivní reakce. Ve skutečnosti jim nezůstávají nic dlužní a často je předčí. Naprostou většinu žen nechá chladnou fakt, že je předjelo horší a slabší auto.

V mužích to dokáže probudit nebezpečnou rivalitu, a dokonce vášně. Vnímají to jako výzvu, případně porážku nebo pohanění. Paradoxně jsou to pak oni, kdo za volant vnáší nebezpečné afekty. Jezdí sice sebejistěji než většina žen, méně zmatkují, ale častěji také riskují a přeceňují své možnosti, upozorňuje Karel Havlík. V tom je hlavní příčina, proč mají ve srovnání s ženami mnohem víc nehod, při kterých lidé zemřou nebo se přihodí těžký úraz.

Chladnější k provokacím

Naprostá většina žen své schopnosti nepřeceňuje, ale spíš podceňuje. Nepodléhá hecování a provokacím tak jako muži. Jízda pro ně obvykle není soutěž. Je to jen praktická věc: rychlejší a pohodlnější přemístění z jednoho místa na druhé. Když nastane vyhrocená situace, řeší ji spíš tím, že sundají nohu z plynu a přibrzdí. Víc si uvědomují, že ve hře jsou lidské životy a zdraví. Příliš mnoho mužů reaguje opačně. Snaží se z ošemetné situace dostat tím, že zrychlí.

Ženy bývají za volantem:
opatrnější a zodpovědnější;
jsou tolerantnější k chybám ostatních;
mají menší potřebu prosazovat za každou cenu svá práva;
více respektují dopravní předpisy.

I když se mezi nimi také najdou neukázněné typy. Tak jako u mužů jsou to velmi často ženy, které mají se svou impulzívností a nerespektováním vžitých norem problémy i ve svém soukromém životě. A stejně jako u řidičů způsobí relativně malá skupina těchto řidiček relativné vysoké procento nehod.

Často jim chybí jistota

Určitou nevýhodou řidiček je podle psychologů nižší důvěra ve vlastní schopnosti. Příčinou je hlavně malá praxe většiny z nich. A také to, že jejich sebevědomí snáz nabourají kritické komentáře opačného pohlaví.

Podle psycholožky Vlasty Rehnové z Centra dopravního výzkumu v Praze mají ženy tendenci krizové situace citově prožívat na úkor rychlé reakce. Pod vlivem emocí snáz zareagují bezradně, chybně nebo je naopak překombinují. Muži mívají větší schopnost předvídat události, rychle se orientovat a kalkulovat možná rizika.

Podobné vlastnosti má však také spousta profesionálních řidiček nebo závodnic. V jejich osobnosti najdeme řadu mužských rysů. Některé z nich je dokáží obratně skloubit s ženskými přednostmi. Jezdí svižně, ale bez agrese, s příjemným nadhledem a elegancí.

Pokud jde ale o nedostatky žen, bývají jimi zejména:
opožděná nebo nesprávná reakce a také nerozhodnost;
horší orientace v prostoru, která ženám komplikuje například parkování;
větší sklon nechat se rozptýlit věcmi, které s jízdou přímo nesouvisí;
menší schopnost vyrovnat se s citovým rozrušením, se kterým usedají za volant;
nepozornost a horší soustředění na jízdu, kdy určité věci přehlédnou nebo vůbec nezaznamenají.

To jsou hlavní důvody, proč se v počtu lehčích nehod vyrovnají mužům. Přibývá také žen, které se nesmyslně snaží vyrovnat mužům a napodobují razantní, bezohledný způsob jízdy řady z nich. A hodně přibývá i žen, které usedly za volat s alkoholem v krvi. Například v Brně naměřila policejní hlídka řidičce 2,02 promile alkoholu. Žena místo toho, aby přiznala chybu, policisty hrubě urážela a chtěla se s nim prát.

Oponenti se zlobí: je to hra s čísly

Tvrzení o tom, že ženy způsobí méně dopravních nehod, má své oponenty. Označují statistiku za hru s čísly. Proč? V ČR jsou 3,5 miliónu řidičů a 2,5 miliónu řidiček. Z dvě stě tisíc nehod, které se v roce 2004 staly, zavinily ženy jen osmadvacet tisíc. Žádná statistika však nezachycuje, jak často řidičky v ČR řídí a kolik kilometrů ročně najezdí.

Jinak řečeno: je možné, že značná část z těch 2,5 miliónů žen má sice řidičský průkaz, ale jezdí málo nebo vůbec ne. Logicky pak mívají i málo nehod. Kdyby statistici propočítali počet nehod na počet najetých kilometrů, možná by jim vyšla čísla méně optimistická, nebo dokonce taková, která by mluvila v neprospěch žen.

Nepustí je za volant

S těmito argumenty však můžeme polemizovat. V zemích západní Evropy usedá za volant více žen než u nás a najezdí také více kilometrů. Přesto i tam způsobí výrazně méně vážných a smrtelných nehod.

Dopravní psychologové se shodují: většina žen - na rozdíl od mužů - zbytečně neriskuje a nepřeceňuje své schopnosti. Naopak, spíš se mírně podceňuje. Nejen proto, že jim obvykle chybí mužská sebejistota a razance. Ale často i proto, že v průměru nebývají tak vyježděné jako muži. V ČR je prý častým jevem to, že se za volant dostanou jen tehdy, když si manžel dá v hospodě pár piv.

Vtipně to komentuje bavič Petr Novotný. Podle něj bývají muži suverénnějšími řidiči proto, že řidičky mají méně zkušeností. A málo zkušeností mají ženy kvůli tomu, poněvadž je muži za volant nepouštějí, aby se neukázalo, že řídí lépe.