Zvyšující se hladina krevního cukru a rezistence na inzulín mohou být zaznamenávány i mnoho let předtím, než se u potenciálního pacienta vůbec rozvine i tzv. prediabetes (stav, který se cukrovce v mnohém podobá, ale o nemoc jako takovou ještě nejde), tedy stav často předcházející cukrovce 2. typu, uvádějí japonští odborníci ve své poslední studii. Možnost, jak rozvoj této nemoci v budoucnu zcela zastavit, tak mají lidé mnohem dříve, než si vůbec myslí, uvádí BBC.

Studie, která se konala v rozmezí let 2005 až 2016, zkoumala u 27 000 zdravých lidí jednak indexy tělesné hmotnosti (tzv. BMI), také hladinu cukru v krvi nalačno a citlivost na inzulín (inzulínová rezistence nastává, když buňky v těle nereagují správně na hormon inzulín). Dobrovolníci byli ve věkovém rozmezí 30 až 50 let a většinu tvořili muži.

Odborníci je sledovali do doby, než u nich nastal tzv. prediabetes (vyznačuje se vyšší hladinou cukru v krvi, než je běžné), nebo do konce roku 2016 - podle toho, co nastalo dříve.

Čím dříve, tím lépe

V průběhu studie bylo diagnostikováno 1067 nových případů cukrovky. U těchto lidí vědci již přitom deset let předtím zjistili výrazně zvýšené hodnoty krevního cukru i BMI. Podobné to bylo u lidí, u kterých se rozvinul „pouze” prediabetes. I u nich byly zhruba deset let předtím sledovány podobné příznaky, i když s nižšími hodnotami.

A jelikož většina lidí, kteří onemocní cukrovkou, projdou i dřívější fází prediabetu, odborníci z toho usuzují, že prvotní příznaky nebezpečí nemoci mohou být zaznamenány již dvacet let před možným vypuknutím nemoci.

„Jelikož se prevence u lidí s prediabetem zdá být z dlouhodobého hlediska méně úspěšná, bylo by vhodnější se zaměřit z hlediska prevence ještě na dobu předtím a zabránit plnohodnotnému propuknutí nemoci,” uvedl vedoucí studie Hirojuki Sagesaka z Aizawa Hospital v japonském městě Macumoto.