Uvedli to odborníci na pondělní tiskové konferenci k 70. výročí zahájení činnosti protialkoholního oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dnes nese název Klinika adiktologie a ročně se tam léčí kolem stovky žen.

Podle psychoterapeuta ženského lůžkového oddělení této kliniky Jiřího Hellera pacientky pocházejí ze všech společenských skupin. „Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů,“ upozornil Heller.

Za rizikové pití, které může ohrozit zdraví, odborníci považují dlouhodobé pití více než čtyřiceti gramů alkoholu denně, což znamená pouhého půl litru dvanáctistupňového piva nebo dvě deci vína. Vyšší riziko závislosti mají psychicky náročné profese, jako jsou zdravotní sestry, učitelky nebo lékařky. Šedesát procent poprvé léčených je ve věku mezi 36 a 55 lety.

Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů na lůžkovém oddělení a ambulanci. Doporučená délka je ještě o pět týdnů delší.