Mezinárodní sdružení optiků v dubnu prověřovalo kvalitu zraku českých řidičů. Jejich screeningového vyšetření se dobrovolně zúčastnilo 758 řidičů z celé republiky.

„Řidiči si mohli nechat otestovat svůj zrak na speciálním přístroji, který určoval nejen kvalitu zrakové ostrosti, ale také kvalitu zraku při zhoršených viditelnostních podmínkách, např. při mlze, dešti či za šera. Ukázal také řidičům, jak vidí do dálky, na blízko, ale i jak jsou na tom s barvocitem, ostrostí, zda nemají skryté šilhání i jak jsou na tom s prostorovým viděním,“ vysvětluje prezidentka MSOO Iva Urválková.

Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a se zrakovou ostrostí pod 50 % by za volant určitě usednout neměli.

Bohužel realita je zcela jiná. Vysoké procento řidičů usedá za volant i se špatnou kvalitou zraku. Podle zjištění odborníků s nedostatečnou ostrostí zraku u nás řídí až 17 % řidičů, přičemž 3 % z nich by neměla řídit vůbec. Nejhorší podle nich je, že tito řidiči nepoužívají při řízení ani odpovídající optickou pomůcku (brýle, čočky).

Mnozí z nich totiž o svém problému vůbec nevědí, což potvrdil i screening, kde byla většina lidí se sníženou ostrostí vidění z výsledků vyšetření velmi překvapena. Odborníci jim tak doporučili okamžitě vyhledat očního lékaře či optometristu a nechat si odborně změřit zrak.

Mít v pořádku zrak by mělo být pro každého řidiče samozřejmostí. Pokud řidič o svůj zrak řádně pečuje a má stoprocentní zrakovou ostrost, pak zareaguje na danou překážku či situaci mnohem rychleji, než ten, který má horší vidění. Nevystavuje tak sebe a své okolí žádnému riziku.

Výsledky screeningu
Zraková ostrost
Řidiči
100 % - 91 % 
 45 %
90 % - 81 % 25 %
80 % - 71 % 13 %
70 % - 61 % 9 %
60 % - 51 % 5 %
50 % a méně 3 %