Organizátoři akce i lékaři opětovně nabádají, že prevence je nezbytností, což dokázal i minulý ročník, kdy byl u 20 % lidí, kteří se nechali zdarma vyšetřit, potvrzen nějaký nález.

Z celkových 1684 vyšetřených lidí muselo 340 z nich podstoupit podrobné nefrologické vyšetření. Pokud by prevenci zanedbali, dodnes by o svých začínajících, nebo již pokročilých problémech s funkcí ledvin nevěděli.

Rychlé a bezbolestné vyšetření 

Preventivní vyšetření je rychlé, bezbolestné a hlavně se díky moderním technologiím dozvíte výsledek prakticky ihned.

„Osvěta ve formě Světového dne ledvin je velmi potřebná a jak ukázal i loňský Světový den ledvin, stále je třeba na ní pracovat. Lidé by se měli zamyslet a svůj postoj přehodnotit, nic není cennější než zdraví a může se stát, že ve chvíli, kdy si to uvědomí, už může být pozdě,“ říká MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska v Plzni.

„V naší populaci přibývá nejen pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Za posledních osm let se počet případů závažného akutního selhání ledvin, které vyžaduje léčbu dialýzou, zdvojnásobil. Závažnost tohoto onemocnění spočívá nejen ve vysoké úmrtnosti, ale i v jeho dlouhodobých důsledcích," uvádí k problematice MUDr. Martin Matějovič, PhD., přednosta I. interní kliniky FN Plzeň.

"Až 13 % pacientů se závažnou formou akutního selhání ledvin se stává závislými na dialyzační léčbě a téměř každý třetí pacient má trvalou poruchu funkce ledvin, jež se může časem prohlubovat. Na druhou stranu, pokud je onemocnění včas rozpoznáno, je správně léčena jeho vyvolávající příčina, jsou naděje na úplné zotavení funkce ledvin velmi dobré,“ dodává doktor Matějovič.

Zdarma se můžete nechat vyšetřit ve většině nemocnic na urologických ambulancích či v dialyzačních centrech.