Podle expertů z Kalifornie postihuje syndrom „okna“ při vyšší míře konzumace alkoholu asi čtyřicet procent populace. Magnetická rezonance pomohla odhalit, že u nich při pití lihových nápojů dochází k vypnutí centra, které kóduje paměť.

„Naše studie naznačuje, že někteří lidé jsou náchylnější k vypnutí paměti a k tvorbě paměťových výpadků při konzumaci alkoholu, protože u nich dochází k ovlivnění aktivity v oblastech řídících sebepozorování, pozornost a operační paměť,“ tvrdí doktor Reagan R. Wetherill z University of California.