"Lékaři se často zajímají především o rodinnou anamnézu ze strany matky a zapomínají ženám zdůraznit, že i onemocnění u otcovy matky nebo například jeho sester může poukazovat na zvýšené rodinné riziko tohoto nádorového onemocnění. I pacientky se zvýšeným rizikem rakoviny prsu tak mohou mnohdy zbytečně podcenit význam preventivního vyšetření," upozorňují odborníci ze serveru Léčba-rakoviny.cz .

Podle kanadských lékařů toto nedbalé chování lékařů není nikterak výjimečné. Z jejich studie totiž vyplynulo, že pacientky s rodinnou historií rakoviny prsu na straně matky měly pětkrát větší šanci, že budou odeslány na specializované preventivní vyšetření, než ženy s genetickým zatížením na otcově straně.

Nebezpečné mutace genů se dědí bez ohledu na pohlaví 

"Pět až 10 % případů rakoviny vaječníků a prsu je způsobeno mutací genů BRCA1 nebo BRCA2. Ženy, které mají tyto mutace ve své genetické výbavě, čelí zvýšenému riziku nádoru prsu o 55 až 87 % a nádoru vaječníků o 20 až 44 %. Muži stejně jako ženy mohou nést mutace BRCA1 a BRCA2 ve svých genech a s pravděpodobností 50 % je předat každému ze svých dětí," vysvětluje kanadská lékařka a autorka studie Jeanna McCuaigová z Princess Margaret Hospital v Torontě.

Ženy by si měly uvědomit, že až u jedné třetiny všech pacientek s rakovinou prsu se toto onemocnění objevilo již dříve u někoho jiného v rodině. Proto je dobré znát rodinnou anamnézu a to až tří generací.

Rodinná zátěž by pak měla každou ženu varovat a motivovat k tomu, aby včas a pravidelně navštěvovala preventivní vyšetření, které by odhalilo případný počínající nádor. Čím dřív totiž žena zhoubný nádor odhalí, tím je větší pravděpodobnost naprostého vyléčení.

Video

Jak vypadá správné samovyšetření prsou