"Počet let, která člověku ještě zbývají, roste úměrně s tempem jejich chůze," uvedli podle agentury AFP autoři. Spočítali prý, že zbývající počet let, který se v tom kterém věku předpokládá, roste, když rychlost chůze přesahuje metr za vteřinu. Platí to pro obě pohlaví.

Studie je založena na údajích shromážděných v letech 1985 až 2000 o 34 485 lidech, jejich průměrný věk byl 73,5 roku. Průměrná rychlost jejich chůze byla 0,92 metru za vteřinu.

Jít vyžaduje energii a kontrolu pohybů a zaměstnává mnohé orgány - srdce, plíce, nervový systém, oběhový systém, kostru, svaly. Pomalejší chůze by tak mohla naznačovat jejich zhoršené fungování, uvedli autoři.