Každý kdo si o víkendu nechá umýt sklo svého automobilu od jednoho z 900 skautů, získá možnost dozvědět se více informací o transplantaci kostní dřeně. Na oplátku jim může přispět do zapečetěných pokladniček.

Výtěžek sbírky putuje na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně, která sbírku spolu se skauty pořádá. Peníze jsou využívány na rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně, který sdružuje dárce v naší republice.

Letos se akce se koná již podesáté. V loňském roce skauti na pumpách v padesáti městech po celé zemi vybrali téměř 800 000 Kč. Celková částka tak za celou dobu trvání sbírky činí více než 5 miliónů korun.