Podle doc. MUDr. Kleina z Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV v Praze sice díky lepším technologiím a vyšší bezpečnosti práce oproti minulosti pokleslo množství popáleninových úrazů v průmyslové výrobě, ale na druhé straně zase stoupl jejich počet v důsledku volnočasových aktivit. A to právě těch, které s jarem nabývají na aktuálnosti - grilování, kempování s táborákem či vařením v kotlíku na ohni, „pálení čarodějnic“ apod.

Nejzávažnější jsou popáleniny u malých dětí (nemají dostatečně rozvinutý imunitní systém a jejich pokožka je velmi jemná) a u starších lidí (obvykle už trpí řadou chorob, jež zranění komplikují). „Přitom právě tyto dvě skupiny jsou zároveň nejvíce rizikové,“ říká MUDr. Klein a dodává: „Batolátka na sebe často zvrhnou vařící kávu, čaj, polévku či rychlovarnou konvici, sáhnou si na gril nebo ho na sebe dokonce strhnou atd. Starší lidi si zase způsobují úrazy vinou toho, že mají sníženou pohyblivost, pomaleji reagují a snadno upadnou.“

Nejlepší lék je studená voda

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření k popálení dojde, je třeba jednat pohotově a přitom s rozvahou. První věcí je samozřejmě postiženého uhasit, pokud hoří, a v případě opaření rychle svléknout oděv nasáklý vařící tekutinou.

Laik se však nemá snažit odstranit z těla „připečenou“ látku – to udělá až lékař po podání analgetik. Je-li popálenina rozsáhlejší, je třeba bezodkladně zajistit převoz zraněného do nemocnice, a to nejlépe přímo na odborné pracoviště.

Jestliže je však popálena jen malá část těla, dokáže poskytnout první pomoc i laik. MUDr. Klein doporučuje chlazení studenou vodou. „To je nejlevnější, nejdostupnější a nejúčinnější prostředek, který mnohdy dokáže zabránit i vzniku puchýřů.“ říká.

Ale pozor – chladit se smí pouze obličej, krk a ruce. Rozhodně ne celé tělo - to by se zraněný podchladil. Už tak je mu v důsledku šoku zima. Lepší je postiženou část těla do studené vody ponořit, než ji omývat proudem, protože to je bolestivé. Chlazení má trvat tak dlouho, dokud přináší úlevu – tedy do okamžiku, kdy už po vyjmutí z chladné vody popálené místo nepálí.

Babské rady se nedoporučují

Dalším krokem je zabránit infekci, tedy vyčistit okolí rány a překrýt ji sterilní gázou (nebo alespoň přežehleným kusem látky). Velmi důležité je snažit se nezvyšovat bolest, což by prohloubilo šok. Proto je nevhodné užívat k dezinfekci přípravky, které štípou a pálí.

Na Klinice popáleninové medicíny používají betadinový roztok, jehož aplikace je zcela bezbolestná a dezinfekční efekt značný. Betadine (ve formě roztoku i masti) se však hodí i pro domácí použití – volně se prodává v lékárnách, je laciný a v lékárničce vydrží bez úhony tři roky, takže může být kdykoli po ruce.

Rozhodně se nedoporučuje zkoušet různé „babské rady“ typu potírání máslem či olejem, zasypávání moukou aj. Nejen nepomohou, ale často způsobí i značné další komplikace.

Mast (ovšemže dezinfekční a nepálivá!) je vhodná až později, během hojení – nikoli však přímo na ránu, ale k promaštění gázy, jež ji kryje. Pokud se i přes dostatečné chlazení vodou vytvoří puchýře, doporučuje se propíchnout je tenkou a důkladně vydezinfikovanou jehličkou. Ale nestrhávat – jsou nejlepším, ryze biologickým krytem, jež ránu chrání před vstupem infekce.