Podmínkou úspěchu je však vlastní aktivita klienta – nejen na terapeutickém sezení, ale i doma. Pasivní přístup typu „já si to platím, tak ať se arteterapeut snaží sám,“ nepomůže. Je třeba vzít v úvahu i to, že jde o proces, který má efekt jen tehdy, trvá-li dostatečně dlouho. Což je samozřejmě individuální - od několika sezení během pár týdnů až po rok či dva. V některých případech je vhodná arteterapie celoživotní – klient se postupně naučí pomáhat si více méně sám.

Malujte, kreslete, modelujte

Vlastní výtvarná tvorba působí léčivě na celou řadu problémů. Obecně platí, že se během ní uvolníte, odreagujete a dodáte si sebevědomí. Kromě toho však arteterapeut najde optimální formu právě pro váš konkrétní případ. Například lidem trpícím úzkostmi pomáhá malování akvarelů. Vodovky jim dávají úplnou svobodu a nahodilé rozpíjení barev ukazuje, že náhodných jevů se netřeba bát.

Depresivním klientům se zase doporučuje modelování či expresivní malba, pacientkám s mentální anorexií prospívá figurální kresba apod. Netřeba zdůrazňovat, že arteterapie není malířská akademie – výtvarné nadání ani technické dovednosti se tu rozhodně nežádají!

Obrázek odráží duši

Terapeutický rozbor výtvarného díla navazuje na metody psychoanalýzy a v Evropě se využívá už od druhé třetiny minulého století. U nás se začal v léčebné praxi uplatňovat zhruba o dvacet roků později a od 80. let je velmi populární – a to čím dál víc.

Koho by nelákalo něco nakreslit a nechat si odborně vyložit, co se v něm skrývá? To však není hlavní účel – podstatou je, aby podhoubí potíží odhalil arteterapeut, který podle toho může upřesnit diagnózu a stanovit co nejúčinnější léčbu. Je jen na jeho profesionálním rozhodnutí, kolik ze svých poznatků (a jakou formou) klientovi sdělí.

Tato metoda se často využívá při problémech v mezilidských vztazích, frustracích s kořeny v minulosti, posttraumatických stavech, ale také třeba při chronických bolestech hlavy či nespavosti a nočních můrách… Využití je však mnohem širší!

Jaké jsou možnosti

Arteterapie u nás dosud nemá přesně definovaný profesní statut. Tento obor mají ve studijních plánech jak některé vysoké, tak střední a vyšší odborné školy. Mimo to existují různé kurzy zajišťující absolventům certifikát odbornosti.

Při výběru arteterapeuta je nejlepší dát na osobní reference. Kromě toho se určitě informujte na jeho celkové vzdělání a délku praxe. Samozřejmě hraje roli i to, zda vám ten člověk prostě „sedí“...

Je možno si vybírat také mezi individuální a skupinovou terapií - asi až zkušeností zjistíte, co je pro vás vhodnější. Cena se v zásadě shoduje s tím, co se platí u psychoterapeutů, což bývá zhruba od tří do patnácti set za jedno sezení. Pozor, v této oblasti rozhodně automaticky neplatí, že dražší = lepší!