„Sedavý životný styl zvyšuje náchylnost k nemocem spojeným se stárnutím a k předčasné smrti. Neaktivní život může zkrátit délku života nejen náchylností k nemocem stárnutí, ale také protože může ovlivnit proces stárnutí jako takový,“ tvrdí Lynn F. Cherkas z King´s College v Londýně.

Jeho tým sledoval téměř dva a půl tisíce dvojčat, u nichž sledoval míru fyzické aktivity, kouření a socioekonomický status. Dvojčata si odborníci vybrali proto, že mají úplně stejné geny, takže vliv dědičné informace na výsledky je tím vyloučen. U všech jedinců byly odebrány vzorky krve, z nichž byly vyextrahovány leukocyty neboli bílé krvinky. V nich pak byly pozorovány telomery – části chromozomů, které se s věkem zkracují. Čím jsou kratší, tím je tělo starší a opotřebovanější. Za jeden rok zanikne v průměru asi 21 neukleotidů.

A právě muži a ženy, kteří byli nejméně fyzicky aktivní, měli kratší telomery leukocytů ve srovnání se stejně starými jedinci, kteří byli fyzicky aktivní. Stárnutí u nich tedy postupovalo mnohem rychleji. Jinými slovy, lidé trávící volný čas sportem či fyzickými aktivitami mají telomery dlouhé jako osoby o deset let mladší.

„Takový vztah mezi délkou telomer leukocytů a fyzickou aktivitou zůstal průkazný i po posouzení BMI, kouření, socioekonomického statusu a fyzické aktivity v práci,“ uvedli autoři v závěru studie.