Kochleární implantáty se používají od poloviny 80. let a voperovávají se do vnitřního ucha blízko sluchového nervu, který přenáší zvukové impulzy do mozku. Zprostředkovávají pak lidem sluchové vjemy elektrickou stimulací nervu v hlemýždi středního ucha. Tento implantát je však oddělen od nervu kosterní stěnou a tekutinou a jeho uživatelé často zjišťují, že špatně slyší hluboké zvuky. To jim ztěžuje komunikaci, hlavně v hlučném prostředí. 

Týmu vědců z Michiganu se podařilo umístit nový implantát přímo do nervu v uchu kočky. Testy ukázaly, že zařízení převádí mnohem lépe zvuky různé frekvence. Měřili reakci mozku koček s novým přístrojem na zvuky a srovnávali je s reakcí koček, které mají kochleární implantát. 

"Přímým kontaktem přístroje s nervovými vlákny se dosahuje mnohem přesnější aktivace nervových vláken vysílajících specifické frekvence," uvádí vedoucí výzkumného týmu profesor Middlebrooks v časopise The Journal of the Association for Research in Otolaryngology. 

Implantáty do nervu jsou na zcela jiném principu než implantáty kochleární

Vědci budou další dva roky monitorovat, jak působí zařízení na sluchový nerv. "Když to půjde velmi dobře, budeme moci začít s testy u lidí za necelých pět let," řekl Middlebrooks. 

Britský vědec z univerzity v Southamptonu Carl Verschuur to považuje za skvělou myšlenku. "I když mohou nastat některé technické potíže s upevněním zařízení do nervu, odstranilo by to mnoho problémů, jež působí kochleární implantáty." 

"Kochleární implantáty byly svého času revolucí a tyto nové, pokud se je podaří uplatnit i u lidí, by mohly přinést další obrovské výhody," dodal.  Implantáty jsou zcela odlišné od sluchadel, které pouze zesilují zvuk.