Polovina respondentů totiž uvádí, že jejich komplikace s harmonizací pracovních a rodinných povinností se objevily v době, kdy byly dítěti tři roky. Dalším významným mezníkem pak je 6. rok věku. Do této doby se problémy projevily již u čtyř z pěti respondentů, kteří vůbec nějaké pocítili. Komplikace byly více zmiňovány ženami (82 %) než muži (71 %). Lidé v zaměstnaneckých pozicích je vnímali výrazně častěji nežli samostatně výdělečně činní.

Problémy působí hlavně zaměstnání

Problematiku harmonizace rodinných a pracovních povinností sledovalo oddělení Gender a Sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR v dubnovém dotazníku. Dotazovaní byli pouze lidé, kteří mají nezaopatřené děti, nebo ti, kteří mají děti v předškolním věku. Ostatním nebyly otázky pokládány.

Nejpočetnější skupiny spatřuje důvody potíží zejména ve své práci a z větší části je tvořena muži. Těch spadá do této kategorie 64 %, zatímco žen 43 %. Druhá skupina vidí nejdůležitější příčiny nemožnosti harmonizovat rodinné a pracovní povinnosti v nedostupnosti výpomoci od okolí (prarodičů, zařízení pro děti, placená osoba apod.) a patří do ní shodně přibližně 30 % mužů i žen. Třetí skupinou jsou pak lidé, kteří přikládají hlavní vinu neochotě partnera podílet se na rodinných povinnostech. Ta je pochopitelně tvořena zejména ženami, kterých do ní spadá 30 %, oproti 4 % mužů.

DŮVOD CELKEM MUŽI ŽENY
Častá nemocnost dítěte, dětí 52 50 55
Vysoké nároky v mém zaměstnání 36 48 25
Nedostupnost výpomoci od prarodičů 36 30 41
Nemožnost najmutí placené osoby pro výpomoc s dětmi 29 27 31
Charakter práce partnera/ky, který mu dovoloval pouze časově omezený pobyt v místě bydliště 29 18 39
Nemožnost najmutí placené osoby pro výpomoc s domácností 29 22 34
Neochota partnera/ky podílet se na péči o domácnost 22 5 37
Rodinné konflikty 22 18 25
Neochota partnera/ky podílet se na výchově a péči o děti 21 6 34
Neochota partnera/ky vzít odpovědnost za chod domácnosti 19 7 30
Nedostupnost vhodného zařízení péče o děti 19 18 20
Konflikty v zaměstnání 14 18 11
Mé zdravotní problémy 13 9 16
Svobodný rodič 10 3 15
Nedostupnost vhodného zařízení péče o staré rodiče nebo další členy rodiny 8 9 7
Jiný důvod 7 5 9

Výpomoc s dětmi je většinou finančně nedostupná

Co se týče problematiky výpomoci, byla hlouběji rozpracována otázka soukromé placené péče o předškolní děti. Výsledky ukazují, že pro většinu (62 %) lidí s dětmi v předškolním věku je taková péče finančně nedostupná, pro pětinu dostupná je a 17 % se k tomu nedokáže vyjádřit.

Nedostupnost placené péče však nutně neznamená touhu po jejím využívání. 52 % respondentů by ji využívat chtělo a je pro ně dostupná. Pro 42 % je nedostupná a 26 % neví. Využívat pomoci nechce 45 % respondentů, pro které by byla finančně dostupná a 46%, pro které by byla nedostupná. 52 % dotázaných na tuto otázku nedokázalo odpovědět.