Kromě nedostatečné osobní hygieny ženy odrazuje nedbalé a umolousané oblečení potencionálního partnera. Ženy si rovněž postěžovaly na nedostatek něhy a komplimentů. Ty chybějí především 71 procentům dotázaných respondentek. Jejich partnerům něha a komplimenty scházejí v 63 procentech.

Jak dále vyplynulo z vyjádření 494 dotázaných ve věku mezi 20 až 49 lety, jako ledová sprcha dokáže zapůsobit na sexuální touhu přítomnost dětí, které buď nechtějí spát nebo hrozí nebezpečí, že se mohou kdykoli vzbudit. Pouhá představa takové nepříjemnosti vadí 51 procentům žen a 42 procentům mužů.

Ke shodě dospěla obě pohlaví, pokud jde o hádky nebo ostré střety. Slovní napadání dokáže touhu po rozkoši zmařit u 63 procent dotázaných mužů i žen.