Jak ukázal průzkum, nevěru si každý vykládá po svém, což v konečném důsledku znamená, že k ní inklinuje naprostá většina z nás, i když v jiné podobě. Zajímavé je, že přitom nevěru vnímá jako nejhorší možné partnerské provinění polovina populace (54 %). Je zde tak patrné pokrytectví lidí, kteří sami v nějaké formě druhého podvádějí, svému partnerovi by to samé chování ale netrpěli.

Téměř polovina Čechů (45,9 %) rovněž zastává názor, že odpuštěná nevěra bude i nadále zdrojem problémů v partnerském životě. Nevěru jako důvod rozvodu či rozchodu pak přiznává pětina populace.

A jakou formou jsou Češi nejčastěji nevěrní? Jak ukázal dřívější průzkum agentury STEM/MARK, u více než poloviny (56 %) se jedná o tzv. úlet, tedy jednorázovou záležitost. Mnohdy se přitom jedná o zcela náhodné setkání. Výjimečný ale není ani úlet s přáteli či kolegy v zaměstnání.

Jak ukázal další průzkum, právě s nevěrou v zaměstnání mají největší zkušenosti především ženy. Je to dáno i tím, že s lidmi v práci tráví více času než s partnery. K nevěře přitom u nich nejčastěji dochází během prvních tří let v zaměstnání a zároveň během prvních tří let vztahu.