1. Tlak na mužnost

Ještě před půl stoletím byli muži vychováváni jako silní jedinci, kteří měli odvahu bojovat za naše hodnoty, naši zemi. Přičemž ti, co byli jiní, byli považováni za špatné. Muži jednoduše museli být mužní a tvrdí, a to nejen v životě, ale i z pohledu sexu a partnerství.

Dnes se pohled na muže mění. Společnost od nich vyžaduje, aby byli naopak citliví, chápaví a tolerantní. Ne náhodou jim tak ubývá testosteron a vše, co v nich probouzelo někdy až agresivní rysy.

2. Otec přestává být z pohledu rodiny důležitý

Vlivem emancipace a možná i větší lenosti muži často přicházejí o svou roli živitele rodiny. Bohužel vlivem některých žen i o důležitost role otce. Což je samozřejmě škoda, protože tak syny ochuzují o jejich mužské vzory. A nemusí jít jen o vyhýbání se styku otce s dítětem, ale také o to, že matky brání svým mužům, aby se podíleli na péči o dítě.

Muži se pak cítí vyloučeni a se svými dětmi si neutvářejí takové pouto, které by měli, kdyby jim to jejich ženy dovolily. Ženy tak svým chováním velmi výrazně ovlivňují i pohled dětí na otcovskou roli, což zejména u chlapců může způsobit nemalé problémy v jejich dospělosti.

3. Ženám je mnohdy přisuzována role služek

Přestože jsou ženy zaměstnány stejně jako muži, mají v mnohých rodinách mnohem více funkcí. Jednak se obvykle musejí postarat o děti, a to nejen při jejich nemoci, ale i v rámci volného času, dále pak o jídlo a péči o domácnost. Dost často se stává, že tak ženy svým manželům i dětem slouží a všichni k nim pak i stejně přistupují.

4. Muži jsou citlivější

Kdysi se říkalo, že ženy jsou citlivější, jemnější, a to nejen v životě, ale třeba i při milování. I to se ale mění. Muži jsou často introverti a nedokážou o svých citech mluvit, a v konečném důsledku tak mohou být mnohem citlivější než ženy.

Podle některých odborníků to dokládají i statistiky úmrtnosti, kdy muži umírají dříve než ženy. Nemusí to být přitom kvůli horšímu životnímu stylu, ale důsledkem citlivější duše. Muži dost často hůře snášejí stres i nejrůznější úzkosti, a proto jsou i náchylnější k celé řadě onemocnění.

5. Hůře navazují přátelství

Každý muž má několik blízkých přátel z dětství či mládí, s věkem ale často tyto přátele ztrácí a neumí si nalézt nové.

Stejně jako ženy potřebují své kamarádky k tomu, aby se jim mohly svěřit se svými starostmi, radostmi, nadějemi a touhami, tak i muži potřebují své kamarády.