Nákaza HIV je opět na vzestupu. Lidé se přestali této nemoci bát a začali opět podceňovat bezpečný sex. Boom osvětových kampaní z 90. let je nenávratně pryč a nová generace začala žít stejně bezstarostně jako ta předcházející boomu.

Kondom jako jedinou možnou ochranu před pohlavně přenosnými chorobami používá jen třetina sexuálně aktivních lidí. Riziko ale není jen na straně té nejmladší generace. Týká se i nevěrných partnerů, kteří se často chovají stejně rizikově.

Dokládají to i výsledky průzkumu, podle nichž přibližně 100 tisíc Čechů ve věku 18–59 let již mělo diagnostikováno na základě svého záletu alespoň jedno onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

FOTO: SZU

„Lidé mají bohužel pocit, že se jich tato onemocnění netýkají. Druhým věří, že jsou zdrávi, ale v podstatě tak velmi riskují a spoléhají jen a jen na své vlastní štěstí,” upozorňuje psycholožka Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., ze Sexuologického ústavu VFN v Praze a 1. LF UK.

Bohužel tak neohrožují jen sami sebe, ale i své stávající partnery. O to víc je takové chování neomluvitelné. Pokud je člověk nezodpovědný sám k sobě, je to jeho volba, ale měl by brát v potaz i to, že druhému tuto volbu svým chováním odpírá.

Nevěra s partnery stejného pohlaví

Až 7 % žen a 5 % mužů přiznává vztah se stejným pohlavím během klasického vztahu. „Dost často se tak děje u mladých lidí, kteří hledají sami sebe, rádi experimentují a hledají nové zážitky, ale také homosexuálů, kteří nedokážou svou orientaci veřejně přiznat a žijí v relativně uspořádaném heterosexuálním svazku,” vysvětluje Laura Janáčková.

Z pohledu onemocnění HIV je zvláště důležitý údaj zaměřující se na muže. Hodnota 5 % představuje přibližně 120 tisíc mužů, kteří byli své partnerce nevěrní s mužem.

FOTO: Profimedia.cz

„Tato skupina je totiž velmi riziková. Je všeobecně známo, že v ČR se kumuluje hlavní zdroj nákazy hlavně mezi gay komunitou. Mužští bisexuálové a gayové tvoří až 80 % případů nakažených tímto virem,” upozorňuje MUDr. David Jilich z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce a dodává:

„Zároveň ale musíme podoktnout, že právě gay komunita si je rizika nákazy nejvíce vědoma a patří i mezi lidi, kteří se nechají na HIV nejčastěji dobrovolně testovat.”

Zajímavé je, že nevěru se stejným pohlavím by podle průzkumu tolerovalo až 40 % mužů, podle nich v tomto případě totiž nejde o nevěru. U žen by to tolerovalo jen 13 %. Pokud by ženy ale byly samy aktérkami takové nevěry, jsou v tomto směru otevřenější.

Sex ve třech dle průzkumu absolvovalo 16 % Čechů, přičemž dvakrát více žen než mužů uvedlo možnost „s osobami stejného pohlaví”.

Průzkum se také zaměřil na to, jak by jedinci reagovali, kdyby zjistili, že je partner vědomě nakazil pohlavní chorobou. Pouze třetina dotázaných by okamžitě vztah ukončila a pouze 11 % by kontaktovalo policii na základě podezření ze spáchání trestného činu Ohrožení pohlavní nemocí (Zákon č. 40/2009 Sb., § 155).

Epidemie HIV není v ČR zažehnána

Dle průzkumu jen třetina lidí používá kondom k tomu, aby se ochránila před pohlavně přenosnými chorobami, a přitom počet HIV pozitivních roste rok od roku geometrickou řadou.

Zatímco v roce 2015 přibylo v České republice každý měsíc průměrně 22 HIV pozitivních osob (266 osob za rok), tak jen za letošní leden a únor to je dalších 65 zaznamenaných HIV pozitivních lidí (za první tři měsíce roku 2016 se jedná o 95 osob!).

Je nutné vzít ale v potaz skutečnost, že toto jsou pouze čísla, která jsou evidována. Odhaduje se, že počet skutečně nakažených virem HIV je jednou tak vyšší než celkových 2685 evidovaných v České republice.

Odborníci tak všechny promiskuitní jedince nabádají, aby se chovali pokud možno co nejzodpovědněji nejen k sobě, ale i ke svému okolí. A pokud už neprovozují bezpečný sex, aby se alespoň nechali včas otestovat.

V nové kampani se pak snaží oslovit i lidi žijící v trvalém partnerském vztahu. I je nabádají k tomu, aby se nechali testovat, protože ani oni nemohou mít nikdy zcela jistotu, zvláště když se tak málo nevěrníků nechává samo otestovat.

Problém je, že onemocnění HIV dlouho probíhá bez větších příznaků. Čím dříve je přitom nemoc diagnostikována, tím lepší je i prognóza průběhu onemocnění.