„Je velmi vzácné najít někoho, kdo má striktně ženské, nebo mužské vlastnosti. Naopak je mnohem běžnější najít ty, kteří mají tyto vlastnosti namixované,“ říká profesorka Daphna Joelová z univerzity psychologických věd z Tel Avivu.

Profesorka vede tým výzkumníků, kteří zkoumají rozdíly mezi mužskými a ženskými mozky. Skupina došla k závěru, že ačkoliv se pohlavní orgány lidí dají rozdělit do dvou skupin, mozky nevykazují výlučně ženské či mužské vlastnosti.

Výzkum tedy popírá jakékoliv dřívější poznatky o tom, že existují přesně určené charakterové vlastnosti u opačných pohlaví.

Budoucnost bez genderových rozdílů

Výzkum provedený na 1400 dobrovolnících ukázal, že se mozky lidí liší v jejich složení, a to bez ohledu na pohlaví. Vědci na základě nejrůznějších dat ale definovali mužskou a ženskou zónu. Zjistili, že velká část zkoumaných lidí měla mozek poznamenaný oběma zónami. Bylo jich mnohem více než těch čistě s jednou nebo jen s druhou z nich.

Profesorka Joelová říká, že si představuje budoucnost, kde lidé nebudou rozdělováni podle pohlaví.

„Společnost rozděluje lidi výhradně podle pohlaví. Určuje jim, koho mají milovat, co se jim má líbit, nebo co mají dělat. Sexualita je hlavně věcí toho, jak se o ní mluví. Chtěli bychom, aby se rozdílnosti mezi lidmi nehledaly v pohlaví, ale jednoduše v tom, že jsme každý jiný.“

Námět pro hollywoodský film

Vědci v posledních letech podporují myšlenku, aby lidé přestali hodnotit jedince podle toho, jakého jsou pohlaví, ale více se zaměřili na jejich specifické charakterové vlastnosti a zájmy.

Tato problematika zaujala také hollywoodské producenty, kteří se jí věnují v novém filmu The Danish Girl. V něm se v hlavní roli představí držitel Oscara Eddie Redmayne.

Příběh z roku 1920 vypráví o průkopníkovi transsexuální komunity, o jeho uvědomění, že je ženou v mužském těle a o procesu operace, který vede ke změně pohlaví. Film bude uveden na začátku příštího roku.