Intuice řízená podvědomím je spolehlivější při odhalování nebezpečí například i ve formě nevěry, tvrdí vědci. Mozek má podle nich podvědomou funkci člověka varovat, pokud se děje něco nekalého.

Přestože se vědomou kognicí – poznáním a úsudkem – snaží člověk nevěru odhalit (analyzovat podle chování partnerky či partnera), spolehlivější při odhalování nevěry je vnitřní „pocit“ známý jako intuice. Neměli bychom tedy ignorovat své instinkty, je možné, že nám signalizují něco velmi důležitého.

Za vše může bloudivý nerv

Jedním z vědeckých týmů, který se tímto fenoménem zabýval, je tým ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu. Ten tvrdí, že nepříjemný pocit v břiše vyvolává podráždění bloudivého nervu. Když je vyřazen z provozu, člověk údajně ztrácí intuitivní opatrnost.

Ta se projevuje nepříjemným pocitem v břiše řízeným podvědomím, a nikoli vědomím. Mozek, který nedostává informace z bloudivého nervu, je pak méně ostražitý a podceňuje nebezpečí. Curyšští vědci to prokázali při pokusech s hlodavci. Některým vyřadili z provozu bloudivý nerv, ti pak riskovali a podceňovali nebezpečí, kterému zdraví jedinci předcházeli.

„Vnitřní reakce na strach je podle všeho výrazně ovlivněna signály odeslanými z břicha do mozku,“ tvrdí doktor Urs Meyer.

Lidé se přitom podle něj dokážou naučit potlačovat vnitřní pocit a spoléhat více na rozum. Jenže pak se dopouštějí opakovaně chyb, před kterými by je intuice varovala.