Oxytocin je hormonem lásky a sociálních vztahů. V člověku vyvolává silný pocit připoutání k matce, dítěti či partnerovi. Jenže čím intenzivněji vyvolává tuto pozitivní emoci, tím více mohou zintenzivnit také bolest, úzkost a strach.

Oxytocin hraje důležitou roli v centrech mozku, v nichž se tvoří pocit připoutání k druhým a společenské vazby. Působí na ně pozitivně, a proto se mu říká hormon lásky. Ovšem podle nových výzkumů může být klidně nazýván také hormonem silné bolesti a úzkosti.

U lásky může oxytocin způsobit člověku nejen prožitek emocionální výše, ale také emocionálního propadu.

„Náš výzkum dokazuje, že jednou funkcí hormonu je posilovat sociální paměť v jedné určité oblasti mozku, a když člověk zažívá něco bolestného nebo hrozivého, oxytocin aktivuje tuto část mozku a vzpomínku na tuto událost zintenzivní,“ tvrdí vědci z Northwestern University v Chicagu.

Takže stejný hormon, který člověku přináší radost a potěšení z lásky, stojí také za bolestivým zostuzením ze společenského faux pas. A vzpomínka na tuto událost zůstane v mozku velmi intenzivní hodně dlouho. Oxytocin také zvyšuje náchylnost ke strachu a úzkostem ve stresujících situacích.

„Takže se zdá, že u lásky může oxytocin způsobit člověku nejen prožitek emocionální výše, ale také emocionálního propadu, ale když je po velké zamilovanosti, zřejmě skončí také období nervozity, staženého žaludku, smutku a zlomeného srdce,“ tvrdí autoři studie.