Nejde ale jen o neplánované či nechtěné těhotenství. Ročně na světě dojde k 448 miliónům nákaz léčitelnou pohlavně přenosnou chorobou (tj. např. syfilis, kapavka, chlamydie a trichomonáda). Mezi tyto choroby přitom nejsou zahrnuty infekce virem HIV a další onemocnění, jež významným způsobem negativně ovlivňují život lidí.

Problém malé informovanosti se týká především mladých lidí. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu zrealizovala rozsáhlý kvalitativní výzkum zaměřený na informační potřeby a informační zdroje týkající se oblasti sexuality a sexuálních a reprodukčních práv mladých lidí. Výsledky tohoto průzkumu byly alarmující. Sexuální výchova ve škole ani v rodině není dostatečná, mladí lidé stále získávají nejvíce informací od vrstevníků a z internetu.

A tak není divu, že až 15 % mladých lidí ve věku 18 až 24 let trpělo v roce 2009 sexuálně přenosnou chorobou. Skupina takto mladých lidí sice představuje pouze 25 % z celé populace sexuálně aktivních osob, zároveň však také 50 % všech nově nakažených.

Povědomí o užívání hormonální antikoncepce je přitom zřejmě lepší než o používání kondomu. Z posledních průzkumů jasně vyplynulo, že hormonální antikoncepci ve věku 15 – 29 let někdy užilo 70 % žen a jen 37 % žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje.