Záměnu interpretují některé zdravotní pojišťovny tak, že kladou na roveň IVF (mimotělní oplodnění) a IUI (umělé). Tento výklad zákona vede k tomu, že pokud měla žena již 3x provedeno IUI, pozbývá nárok na léčbu v rámci IVF programu. Toto omezení velmi poškozuje páry, které se pro asistovanou reprodukci rozhodly, ale i samotné pojišťovny.

„Podobnou restrikci provádění intrauterinních inseminací považujeme za krok poškozující zájmy léčených párů a v důsledku za krok poškozující i zájmy zdravotních pojišťoven. V řadě případů, v kterých bychom dosud úspěšně léčili pomocí nerizikové a relativně levné metody IUI, budeme přinuceni zvolit program IVF,“ uvedl MUDr. Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST.

Umělé oplodnění, tedy asistovaná reprodukce, zahrnuje několik různých postupů léčby neplodnosti. Kromě mimotělního oplodnění (IVF: in-vitro fertilizace = oplodnění ve zkumavce), které je nejúčinnější, avšak velmi drahou metodou, která zahrnuje i určitá rizika, může být v řadě případů použita intrauterinní inseminace (IUI). U této jednoduché metody jsou pouze spermie odborně upraveny a vpraveny do děložní dutiny ženy. Případné otěhotnění tedy probíhá téměř přirozenou formou.

Výhodou intrauterinní inseminace (IUI) jsou zanedbatelná rizika, nebolestivost výkonu pro ženu, nízká cena, žádné omezení fyzických ani sexuálních aktivit, a možnost, že dítě vzniklo zcela přirozenou cestou při pohlavním styku, který se doporučuje s touto metodou kombinovat.

Zákonodárci nutí pacienty i pojišťovny do dražších způsobů léčby

Dle zákona pojišťovny hradí pouze tři pokusy o umělé oplodnění. Lékaři jsou tak často ve snaze o maximální úspěch nuceni zvolit rovnou daleko dražší metodu IVF.

Intrauterinní inseminace (IUI) je oproti mimotělnímu oplodnění (IVF) levnější metodou. Zdravotní pojišťovnu stojí příprava a provedení řádově několik tisíc korun, dle počtu předcházejících UZ vyšetření a dle eventuálně užité stimulační léčby.

Pro pacientku je první pokus obvykle bez doplatku, posléze již nemusí být UZ vyšetření kryta pojišťovnou a pár hradí 350 až 1000 Kč za jeden cyklus s IUI. Stimulační léky jsou buď bez doplatku, nebo se při užití gonadotropních hormonů pohybuje úhrada z vlastních prostředků páru mezi 200 Kč a 2000 Kč (závisí na volbě přípravku a na jeho spotřebě).

Na druhou stranu, léčba v programu IVF vyjde pojišťovnu na desítky tisíc korun a pár posléze na tisíce korun. Tato daleko dražší léčba tedy zatěžuje léčené páry i pojišťovny.

„Dlouhodobě jsme přesvědčeni o tom, že úspěšnost IUI je sice výrazně nižší než úspěšnost IVF programu, nicméně ve vhodných případech je zcela jistě na místě vyzkoušet nejprve tuto jednoduchou léčebnou metodu. Abychom tento náš názor podpořili konkrétními čísly, analyzovali jsme úspěšnost IUI na našem pracovišti za první pololetí letošního roku. Od začátku ledna do konce června 2012 jsme léčili pomocí metody IUI 180 párů, u 161 z nich jsme užili spermie vlastní, u 19 párů pak spermie anonymních dárců. Celkem hodnotíme 255 IUI (některé páry měly výkon jen jeden, u některých se IUI vícekrát opakovala). Dosažená úspěšnost IUI za první pololetí roku 2012 určitě opravňuje užití této léčebné metody,“ uvedl Šulc.

 počet párůpočet IUI úspěšnost na IUI
IUI s vlastními spermiemi 161 21316 %
IUI s dárcovskými spermiemi 1942 12,9 %

Více informací o IUI

Podstatou intrauterinní inseminace jako metody umělého oplodnění je usnadnění cesty spermií k vajíčku tím, že jsou spermie po speciální laboratorní přípravě vstříknuty v době ovulace tenkou trubičkou do děložní dutiny. Tímto způsobem jsou obejity blokační mechanismy v kanálu hrdla děložního, které sice připravují spermie ke vstupu do dělohy, ale mohou jejich postup také zpomalit nebo úplně znemožnit.

Spermie jsou získány stejným způsobem jako k vyšetření spermiogramu, tedy masturbací, a následně jsou upravovány, aby nedošlo při jejich vstříknutí do dělohy k alergické reakci. Je-li přítomna ovulace, doporučuje se zkusit intrauterinní inseminaci v cyklech bez hormonální léčby. Při neúspěchu, nebo není–li ovulace prokázána, je vhodné užívat hormonální léky k jejímu vyvolání. V obou případech je uvolnění vajíčka časováno jednorázovým podáním injekce s obsahem HCG. Inseminace následuje obvykle za 24 - 48 hodin.

Intrauterinní inseminace jako metoda léčby neplodnosti může mít terapeutický efekt při zhoršené plodnosti muže, v případech imunologicky podmíněné neplodnosti, ale i v některých případech, kdy příčinu neplodnosti neznáme. Základní podmínkou realizace tohoto postupu je zachovaná průchodnost vejcovodů, respektive alespoň jednoho.

Metodu nelze použít při oboustranné nefunkčnosti vejcovodů, podobně při extrémně vážných poruchách na straně muže nemá intrauterinní inseminace očekávaný efekt. Intrauterinní inseminace je také vhodným postupem v případech, kdy se plánuje užití spermií dárce.