Od prvního dubna 2012 si může každý občan ČR, kterému je víc než 21 roků, zažádat o provedení sterilizace. Umožňuje mu to zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Zájemce si podá žádost svému lékaři. Podepíše ji před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Může si přivést i dalšího svědka.

Lékař musí žadatele poučit o povaze výkonu, o jeho trvalých následcích a možných rizicích. Pokud mu v provedení sterilizace nebrání nějaké závažné zdravotní důvody, podstoupí ji. Bez soudního jednání a bez komise, jak tomu bylo až dosud.

Od podání žádosti a udělení informace musí uplynout nejméně 14 dní, než je možné přistoupit k zákroku. Toto opatření chrání zdravotnické pracovníky od možných žalob. Čtrnáctidenní lhůta a přítomnost svědka mají zabránit námitkám sterilizovaných osob proti tomu, že poučení o sterilizaci nebylo dokonalé, nevěděli, co se bude dělat, že na ně někdo vyvíjel nátlak, nebo že jednali ve stresu a spěchu.

Uplatněním takových námitek by se ziskuchtiví lidé mohli pokoušet o získání finančních náhrad. Je zjevné, že o sterilizaci budou mít zájem spíš starší jedinci. Když jsem byl před 35 roky na stáži v Nizozemsku, překvapilo mě, kolik lidí tam dobrovolnou sterilizaci podstupovalo. Každý třetí holandský pár tak ukončil své plodné období.

V Česku nepůjde o masový jev

U nás to tenkrát znělo jako zpráva z jiné planety. Mnozí si mysleli, že se jedná o kastraci. Viděli ve sterilizaci zákrok, který je zbaví varlat nebo vaječníků a odsoudí k doživotní invaliditě. Přitom jde o jednoduchý ambulantní výkon. Jeho jediným následkem bývá doživotní neplodnost. Lidé v Česku ho zatím mohli podstoupit jen z vážných zdravotních důvodů. Do těch se počítal i opakovaný císařský řez a kupodivu také porod více dětí.

U muže býval tento výkon jednodušší. Lékaři přerušili chámovody, kterými putují spermie z varlat do močové trubice. Zvládli to ambulantně, s místním znecitlivěním. V Nizozemsku jsem viděl, jak bezprostředně po výkonu pacienti odjížděli autem domů. Zdravotnická technika za tu dobu pokročila. Některá pracoviště už dnes provádějí přerušení ženských vejcovodů během několika minut pomocí zvláštní optiky a přístroje zavedeného do dělohy.

V České republice nebude dobrovolná doživotní neplodnost nijak masovým jevem. Na rozdíl od Nizozemska a jiných zejména severských zemí. Většina lidí u nás dává přednost antikoncepci, i když je vyjde dráž a může přinášet určité komplikace. Zajímavé je, že sterilizovaní muži se u nás někdy cítí málem jako méněcenní. Na Západě se svou neplodností často holedbají. Zakládají kluby sterilizovaných a na klopě nosí viditelné odznaky. Kdyby si to náhodou v budoucnu rozmysleli, mají ve spermabance uloženo několik dávek zmraženého ejakulátu.