Psychologové z Cardiff University testovali muže a ženy ve věku od osmnácti do třiceti let, jimž předložili na šest set fotografií obličejů osob opačného pohlaví. Pokusné osoby měly hodnotit atraktivitu tváří. A z výsledků je jasné, že ženy bělošky měly tendenci vybírat si tváře černochů, následně bělochů a nejmenší ohlas měli muži s asijskými rysy. Muži naopak volili ženy s rysy asijskými, následně bělošskými a poslední u nich vyhrávaly ženy černošských rysů tváře.

„Není to žádné překvapení, že atraktivita obličeje je rozhodující při výběru partnera,“ tvrdí doktor Michael Lewis, podle něhož studie jen potvrzuje sociology dobře známý fakt. Smíšená manželství v Británii totiž nejčastěji tvoří muž černoch a žena běloška nebo muž běloch a žena s asijskými kořeny.