Orgasmus nikdy neprožije deset procent populace, přičemž další polovina se občas potýká s problémy s jeho dosažením.

Proto se především ženy často uchylují k fingování vrcholu slasti – dělá to jednou za čas údajně neuvěřitelných osmdesát procent z nich. Poznat, zda se jedná o hereckou etudu nebo upřímné vzrušení není ale při troše soustředění a sexuální empatie zase tak složité.

Většina žen v dané chvíli zčervená v obličeji a v dekoltu, jejich vzdychání spíše ustane a na pár vteřin jakoby fyzicky ustrnou za doprovodu tlumeného vzdechu. Ztráta sebekontroly a naprosté oddání se okamžiku jsou jasným znamením toho, že žena prožívá skutečné vyvrcholení.

I muži mohou být dobrými herci

Abychom ale nekřivdili jen ženám, i muži dokážou být dobrými herci. Nejčastěji tomu bývá v případech, kdy se jim nedaří kvůli únavě ejakulovat. Proto předvedou falešný milostný vrchol dřív, než by ztratili svou pevnou chlapskou důstojnost. Sexuolog Petr Weiss zdůrazňuje, že je ale v takových případech nutná naprostá důslednost – tedy předmět doličný v podobě kondomu vyhodit dřív, než partnerka stihne shlédnout jeho obsah.

Existují pochopitelně i případy, kdy vyvrcholení znamená spíše problém, než vytoužené rozpoložení.

Mezi ty příjemnější potíže patří schopnost prožít multiorgasmus – to je vyčerpávající stav, kdy žena během krátké doby prožije až třicet orgasmů. Nepříjemnou poruchou je pak dráždivý klitoris, kdy je dotyčná na pokraji vyvrcholení například jen díky obyčejné chůzi. Nejzávažnější je ovšem porucha zvaná status orgasmicus - několik hodin trvající stav naprostého sexuálního vzrušení, které vede až k totálnímu vyčerpání organismu.

Od extrému zpět k normálu

Nedostatky v oblasti postelových hrátek jsou ve většině případů řešitelné a stačí k tomu opravdu málo. Muž se musí více zajímat o potřeby své partnerky a více experimentovat, žena se zase nesmí bát naprosto otevřeně mluvit o tom, co se jí líbí a co ne.

Z psychologického hlediska je totiž pravé vyvrcholení na obou stranách poměrně důležité pro funkčnost partnerského vztahu. Orgasmické pouto výrazně posiluje pevnost svazku a u takových párů je pak menší pravděpodobnost hádek a rozchodů. Proto je důležité nevnímat jakékoli nesrovnalosti v sexuální oblasti jako banální a otevřeně a beze studu o nich hovořit. Ačkoli to není na první pohled zřejmé, neřešené problémy tohoto typu můžou za rozpad nejednoho partnerského svazku.