"Soužití před svatbou lze vnímat  jako propagaci manželství," tvrdí britští sociologové.

Podle jejich názoru soužití prověří kvalitu vztahu a ty nestabilní zruší. Vztahy, které nejsou prověřeny soužitím, se velmi brzy po svatbě rozpadají a obvykle končí rozvodem.

„Soužití funguje jako určitá ochrana, brání uzavírat manželství těm párům, jejichž vztah je příliš křehký. Více párů žijících na hromádce se rozejde před svatbou, méně jich manželství nakonec uzavře, ale tato manželství jsou pak stabilnější,“ věří britští sociologové.

Američtí sociologové tak mají pravdu v tom, že soužití před svatbou snižuje míru uzavíraných sňatků, ale tím také právě i míru rozvodů. Neboť manželství vzcházející ze soužití jsou stabilnější.