Chování mladých lidí je velmi rizikové. A to i přes to, že počet nakažených virem HIV rok od roku stoupá. Zatím co v roce 2009 se v Česku nově nakazilo 157 osob, v roce 2010 to již bylo 180 osob.

Průzkum  uvedl, že 10 % mladých by určitě mělo pohlavní styk bez ochrany. Celých 44 % lidí ve věku 15-19 let pak uvedlo, že spíše ano. Podobná čísla se v průzkumu objevují i u skupin 20-24 let a 25-30 let.

Zároveň však více než polovina (51 %) osob ze zmiňované věkové skupiny uvádí, že používá kondom, 22 % pak používá kondom i hormonální antikoncepci. Nepoužívání jakékoli antikoncepce uvedlo celých 8 %, jen na hormonální spoléhá 19 % respondentů.

Velkou roli hraje otevřená komunikace

Důležitou roli v tomto ohledu hraje podle průzkumu určitě vzdělávání a komunikace v rodině. Podstatné je mladým lidem dodat dostatečné sebevědomí, aby nepřistupovali na nechráněný styk ze strachu před odsouzením a odmítnutím ze strany partnera nebo okolí.

Více než 80 % dotazovaných mělo první sexuální styk mezi patnáctým a osmnáctým rokem života. V rámci prevence před přenosem pohlavních chorob je tedy lépe s dítětem o sexu hovořit otevřeně a na všechna rizika jej včas připravit, než si nepřipouštět jeho kritický věk a možná rizika podcenit.

Kdybyste neměli po ruce kondom nebo jiný druh ochrany, přistoupili byste na pohlavní styk?
Celkem15-19 let20-24 let25-30 let
Ano10 % 
 8 %11 %
Spíše ano44 %39 %38 %
Ne, nikdy29 %38 %38 %
Nevím17 %16 %13 %

 

Používáte vy osobně následující typ antikoncepce?
Celkem15-19 let20-24 let25-30 let
Ano, hormonální antikoncepci19 %30 %21 %
Ano, používám kondom51 %39 %45 %
Ano, používám kondom i hormonální antikoncepci22 %19 %21 %
Ne, žádnou antikoncepci ani kondom nepoužívám8 %12 %12 %