Britští odborníci při průzkumu zjišťovali, jak je to s četností sexuálního styku ve vztazích všeobecně, a kdo převážně jako první iniciuje pohlavní styk. Podle dřívějších průzkumů to vypadalo, že převážnou většinu sexuálních hrátek začínají muži, podle posledních zjištění to ale už tak jednoznačné není.

Z konkrétních údajů studie, kterou si nechal zpracovat server Netmums a které se zúčastnilo 3500 lidí, jsou na tom muži i ženy skoro stejně. Téměř polovina žen přebírá v domácnosti nadvládu nad postelovými hrátkami s partnerem.

Spokojenost po sexuální stránce

Při průzkumu došlo i na konkrétní hodnocení spokojenosti ve vztahu po sexuální stránce. Většina žen hodnotila současný sexuální stav na desetibodové stupnici číslem osm. Desetina žen pak uvedla hodnocení 9/10, 8,2 procenta žen udalo nejvyšší hodnotu, tedy 10/10. V celkovém pohledu tak průzkum nedopadl nijak špatně, dalo by se ale ještě podle zjištění něco zlepšovat. A to především z hlediska větší častosti sexuálního styku, což uvedla celá čtvrtina dotázaných žen.

Ačkoli je u žen iniciativa k sexuálnímu styku na vzestupu, u mužů odborníci naopak zaznamenali opačný trend. Pokud iniciativu spouští ve vztahu opravdu jen muž, u jednoho z pěti párů dochází k milování zhruba jednou za měsíc.

V celkovém průměru pak páry mají pohlavní styk zhruba jednou za týden, pouze osm procent všech dotázaných si užívá vášnivé milování dvakrát až třikrát do týdne. Každodenní radovánky si pak dopřává 1,4 procent párů.

Sex jako návnada?

Proč máte sex? Na první pohled možná ne zcela pochopitelná otázka, na kterou by měla spousta lidí jednoduchou odpověď, protože se nám to líbí. I když to tak ve většině případů je (uvedlo 61 % dotázaných), existují i zvláštní důvody, proč se milovat. Jedním z nich může být i sex jako "vyjednávací nástroj", aby druhá polovička udělala v případě nutnosti nějakou potřebnou věc (například výpomoc v domácnosti).

Co se týče sexu a rodičovství, jeden z pěti párů uvedl, že se po narození potomka jejich sexuální život v mnoha ohledech zlepšil. Samotné ženy pak uvedly, že by k dalšímu zlepšení určitě došlo i tehdy, kdyby byl jejich partner "nápaditější".