Automaticky vyhledáváme a sympatie totiž spatřujeme u lidí, kteří mají shodné či podobné charakteristiky v dimenzích neuroticismu, extroverze, otevřenosti vůči zkušenostem, příjemnosti a svědomitosti.

„Když se zeptáte lidí na preference u protějšku, částečně podlehnou teoriím o romantické přitažlivosti víc než skutečné touze po nalezení protějšku. Ačkoli se mnoho jedinců občas cítí být přitahováno ´protikladem´, přitažlivost mezi opačnými osobnostmi se většinou nepřemění ve vážný intimní vztah. Pokud ano, pak má velmi krátké trvání,“ tvrdí profesorka Pieternel Dijkstraová z Univerzity v Groningenu.

Ženy obecně dávají přednost mužům, kteří jsou svědomití, nesobečtí a emocionálně stabilní.

„Nicméně v případě mužů neexistují žádné obecné vlastnosti, které u žen hledají,“ tvrdí Dijkstraová.