S domácím násilím se může setkat každý. Nejčastěji k němu dochází za zavřenými dveřmi a velmi často o něm ostatní lidé vůbec nevědí. Dojem, kteří o sobě násilníci na veřejnosti vytvářejí, totiž vůbec nemusí odpovídat skutečnosti. Kdo by například řekl, že ten vždy upravený doktor práv, který na dálku zdraví sousedy, doma bije svou ženu?

Nedá se jasně určit, v jaké sociální skupině se domácí násilí  převážně odehrává. Násilí ve vztazích totiž poznamenává všechny rasové, ekonomické a sociální skupiny. Podle Informačního a poradenského centra pro ženy - oběti domácího násilí ROSA v 95 % násilných vztahů muž týrá ženu. Nicméně podle centra jsou gay, lesbické, bisexuální vztahy stejně ohroženy násilím jako vztahy heterosexuální.

Násilí ve vztahu:
Je model chování užívaný jedním z partnerů k získání kontroly nad druhým.
Nabývá formy verbálního, fyzického, emocionálního nebo sexuálního násilí.
Nespočívá v tom, že dostanete vztek nebo máte neshody.
V násilném vztahu se jeden partner obává a je zastrašen tím druhým.
(zdroj ROSA)

Forem násilí je několik

Existuje několik forem násilí páchaného za zavřenými dveřmi. Fyzické, psychické a sexuální. Fyzické násilí zahrnuje rány, facky, mlácení, strkání, kopání, kousání, štípání, tahání za vlasy, házení předmětů, zamezování v pohybu. Také užití zbraní, např. klacku, nože nebo pistole.

Psychické násilí  je zraňování slovy. Pokud je partner svým protějškem snižován, urážen, je mu nadáváno, či je hanlivě oslovován, pak se jedná o psychické a emocionální násilí. Sem lze zahrnout i pokusy kontrolovat všechny činnosti partnera, pokusy zničit jeho sebedůvěru a sebevědomí, izolace od přátel a rodiny.

Výhrůžky násilím jsou také týrání a vždy musí být brány vážně. Jeden názorný příklad: "Ty krávo blbá, jen počkej, já ti dám, že tě vlastní matka nepozná. Jen počkej. A nemysli si. Já to udělám, vážně to udělám a nebo podřežu sebe. Rozumíš! nebudeš se dívat na jiný chlapy. Já se podřežu..."  Ivan, 19 let

Sexuální násilí zahrnuje nucení do sexu, nechtěné sexuální praktiky, nebo znásilnění. "Děsivou noc zažila jednadvacetiletá M. z pražského Kamýku. Její bývalý osmatřicetiletý přítel P. vnikl k ní do domku, svázal ji do kozelce, přetáhl tričko přes hlavu tak, že nemohla dýchat, surově zbil a znásilnil. Ráno se jí podařilo z pout vyvléci a nahá v panice vyskočila z okna na zahradu, kde jí pomohl vyděšený soused. Ženě pachatel způsobil otřes mozku a pohmožděniny po celém těle. Pachateli soud vyměřil pět a půl roku vězení. Nebyl to totiž první incident. M. trpí stále psychickými problémy. P. totiž M. stále píše z vazby množství milostných dopisů, ovšem s výhrůžným podtónem." (zdroj Právo)

Děti zažívají velký psychický stres

Oběťmi domácího násilí se bohužel stávají také děti. Často totiž slyší a vidí, k čemu dochází mezi dospělými v rodině. Někdy se mohou ocitnout uprostřed násilného boje. Psychický stres, ve kterém tyto děti žijí je obrovský. Jak jim totiž např. vysvětlit, že tatínek bije maminku? Jak je možné, že se rodič, kterého má dítě rádo, promění jak mávnutím kouzelného proutku v tyrana? ROSA pro děti vydala brožurku "Jsi doma v bezpečí?", kde jim vysvětluje co to domácí násilí je, jak se chovat a kam se obrátit o pomoc. Pro rychlé zhodnocení domácí situace si stačí odpovědět na tyto otázky:

Stává se to u vás doma?
Dochází k hádkám a bojům.
Tvé mámě je nadáváno, je urážena.
Tvá máma byla udeřena, bita, zkopána.
Nábytek a vybavení bytu jsou ničeny a rozbíjeny.
Tvoje oblíbené zvíře bylo zraněno.
Ty i tvoji sourozenci jste vystrašení.
Ty i tvoji sourozenci býváte zraněni.

Pomocné ruce se nabízejí

Oběti násilí se mohou obracet o pomoc a podporu například na Linku bezpečí, ROSA, Bílý kruh bezpečí, Centrum krizové intervence, Linku právní pomoci pro ženy - oběti domácího násilí a samozřejmě na policii a lékařskou pomoc.

Podle Bílého kruhu bezpečí bylo v loňském roce ze společného obydlí policií vykázáno 780 násilných osob, z toho 16 žen. Díky policejnímu zásahu bylo loni zajištěno bezpečí pro 762 bezprostředně ohrožených žen, 39 mužů a 911 dětí, celkem tedy bylo před dalšími možnými útoky blízké násilné osoby v minulém roce ochráněno 1712 osob.

K poklesu případů domácího násilí zatím v Česku nedošlo, ale existují nástroje pro včasné systémové řešení tohoto problému, uvádí zpráva Linky bezpečí. Dodává, že "o tom, zda a jak jsou tyto nástroje využívány, rozhoduje lidský faktor, tedy osoby oprávněné přijmout rozhodnutí (policisté, civilní soudci). Rozdíly jsou způsobeny znalostmi, dovednostmi a přístupem kompetentních osob k řešení případů domácího násilí".