Studie čerpala ze dvou průzkumů ze Spojených států. V letech 1995 a 1996 bylo dotazováno 3000 osob ve věku 25 až 74 let, o deset let později stejný počet lidí ve věku 57 až 85 let. Velká většina dotázaných - 95 respektive 97,8 procenta - se v průzkumech označila za heterosexuály. Za sexuálně aktivního byl v prvním průzkumu považován ten, kdo uváděl nejméně jeden pohlavní styk v posledních šesti měsících. Ve druhém průzkumu to bylo dvanáct měsíců.

Podle studie mají muži v 55 letech před sebou v průměru ještě asi 15 let aktivního sexuálního života. U žen je to jen deset a půl roku.

Starší ženy jsou často osamělé

Ve věkové kategorii 75 až 85 let projevuje zájem o sex 41,2 procenta mužů proti 11,4 procenta žen. Z mužů v tomto věku, kteří žijí sexuálně aktivním životem, je jich s touto stránkou spokojeno 70,8 procenta, zatímco u žen je to jenom 50,9 procenta.

Průzkum potvrzuje, že tyto rozdíly lze částečně vysvětlit tím, zda člověk v daném věku má, nebo nemá partnera, a tedy vlastně tím, že ženy žijí v průměru déle než muži. Že má partnerku, uvádějí ve všech věkových kategoriích skoro tři čtvrtiny mužů. Z žen starších 75 let však má manžela nebo partnera už jen 38,5 procenta.