Podle výzkumu Agnety Herlitzové a Jenny Rehmanové ženy vynikají nad muži ve slovní epizodické paměti, takže si pamatují lépe slova, předměty, obrázky a každodenní události, zatímco muži vynikají nad ženami ve vybavování symbolických a neverbálních dat zahrnujících tzv. zrakově-prostorové procesy.

Jinak řečeno, muž si prostě pamatuje cestu zpět ze spletitých uliček města či z hustého lesa, zatímco žena si pamatuje, kde naposledy ležely klíče od auta.

„A navíc jsou ženy lepší než muži v pamatování tváří, zvláště ženských. A důvodem je to, že ženy soustředí více pozornosti na ženské tváře než na mužské,“ uvedly autorky v závěru své studie.

Ženy však vynikají také v paměti jiných smyslových vjemů, např. čichových. Dokáží lépe rozeznat a zapamatovat si vůni své rodiny či bytů přátel.

Závěry studie byly publikovány v odborném magazínu Current Directions in Psychological Science.