Je to první studie, která přímo zkoumala, zda jsou ženy skutečně více než mužskou atraktivitou přitahovány sociálním postavením, sílou a příjmy svého partnera.

Historickou analýzou posledních sta let se prokázalo, že v období velkých společenských krizí a válek mají ženy tendenci usadit se s méně movitými partnery, kteří mají nižší sociální postavení.

Ale když je období hojnosti a mužů je dostatek, ženy začínají být velmi vybíravé a mají zálusk na nejbohatší a nejvlivnější protějšky. Šanci na ženění a fungující manželství pak mají muži s vysokými příjmy.

Poměr pohlaví výrazně ovlivňuje trh s manželstvími

„Tady dokazujeme, že když je mužů dostatek, ovlivní to trh s jejich schopnostmi, které ženy mohou vyžadovat více,“ tvrdí autoři studie Thomas Pollet a Daniel Nettle z Newcastle University.

V době, kdy je poměr pohlaví roven, mají také ženatí muži vyšší socio-ekonomický status než ti svobodní. Angličtí autoři také potvrzují závěry studie Franka Pedersena z University of Delaware z roku 1991, podle nichž poměr pohlaví výrazně ovlivňuje trh s manželstvími. Změna etických hodnot mužů a žen je napříč populací a v průběhu let ovlivněna nejsilněji právě poměrem pohlaví.

Závěry studie byly zveřejněny v odborném časopise Biology Letters.