Na tuto chmurnou postavu českého školství jsem si nedávno vzpomněl, když jsem navštívil Slovensko. Naši slovenští kolegové tam zpracovali moderní učebnici sexuální výchovy pro druhý stupeň základní školy. Odmítavá reakce slovenského ministerstva školství byla rázná a nekompromisní.

Od reakce někdejšího českého vrchního ředitele se lišila jen v tom, že tam zodpovědní činitelé nabízejí místo násobilky náboženství.

Když tyto historky vyprávíme zahraničním kolegům, domnívají se, že pocházejí ze středověku. Například ve Švédsku funguje sexuální výchova jako povinný školní předmět už od roku 1945.

Čeští učitelé úkol pochopili

Znamená to, že škola neochudila o kvalitní informace z oblasti mezilidských intimních vztahů už babičky a dědečky dnešních školáků. Dovedla je upozornit i na možná nebezpečí nechtěného těhotenství a sexuálně přenosných nemocí.

Pomáhala také formovat jejich postoje a vytvářet potřebné dovednosti. Dnešní mravokárci se mylně domnívají, že sexuální výchova učí lidi souložit. Zahraniční osnovy hovoří především o kultivaci mezilidských vztahů, o umění žít ve dvou, o vztazích mezi rodiči a dětmi. Učí je toleranci k sexuálním menšinám a dbají na prevenci sexuálního zneužívání. Čeští učitelé tento úkol naštěstí pochopili. Nejednou i navzdory ministerským ředitelům a podředitelům, biskupským konferencím a jiným puritánským fundamentalistům.

Nová školská reforma poskytuje sexuální výchově úrodnou půdu. Z celé té složité reformy mi však nejvíc utkvěl v paměti jeden pojem: klíčové kompetence. Podle něj může učitel sloučit třeba dějepis se zeměpisem. Ostatně proč ne? Učitelé si tak mohou dotvářet osnovy do jisté míry sami.

Kondom kalkulačkou nenahradí

Tím spíš bych se ale přimlouval za to, aby sexuální výchova byla tou kompetencí nejklíčovější. Může se sloučit třeba s matematikou. Napadlo mne totiž, že kondom bude asi o něco důležitější než násobilka. Navzdory bývalému ministerskému vrchnímu řediteli. Žáci zvládnou násobení v krajním případě i na kalkulačce, ale kondom ničím nenahradí.

Takže už zbývá vyřešit jediný problém. Světová zdravotnická organizace nedávno prohlásila, že asi třetina učitelů na celém světě není schopna sexuální výchovu učit.

Nemají totiž k sexu správný vztah. A nejsou schopni otevřené komunikace. Je to vlastně dobrá zpráva. Dva ze tří učitelů to zvládnou. Tak ať si zařadí sexuální výchovu do svých klíčových kompetencí. Komenský bude mít radost!